Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Nikodémova noc

Jde o setkání v tichu a ve tmě, v atmosféře oproštěné od světa plného zvuků a obrazů. Celý večer až do 22.00 hodin je možné se v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně účastnit tiché adorace, během které lze přistoupit ke svátosti smíření nebo si popovídat s knězem. "Nikodémova noc" začíná mší svatou. K adoraci jsou zváni všichni. Každý může kdykoliv přijít a kdykoliv odejít.

„Nikodémova noc“ je pastorační projekt katolické církve, jehož podstatou je setkání s Ježíšem Kristem. Je inspirována osobou Nikodéma, farizeje a člena židovské rady, který přišel za Ježíšem v noci. Vznikla jako odpověď na otázku, jak hledat a nacházet cestu k Ježíši v dnešním uspěchaném světě a umožnit všem setkání s Kristem mimo pracovní dobu a ostatní povinnosti. Více na www.nikodemovanoc.cz. (Aleš Pištora)

31. 05. 2013