Vyhledávání Menu

Noc Bible v Plečnikově kostele

V kostele nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad se v pátek 16. května 2014 od 19.15 hodin bude konat již 3. ročník kontinuální četby z Bible. Po Noci žalmů (2012) a Noci s apoštoly víry (2013) to letos budou novozákonní Skutky apoštolů a První list apoštola Pavla Korinťanům.

Večer, který pořádají Sestry paulínky spolu s farností Nejsvětějšího Srdce Páně, svým slovem zahájí děkan Katolické teologické fakulty UK Prokop Brož. Následujících sedm hodin budou prostorem kostela znít jen slova Písma a varhanní improvizace mezi jednotlivými kapitolami. Slavnostní zakončení se předpokládá v 1.30 hodin. Jednotlivé biblické úryvky jsou již rozebrány, prostor kostela však pojme mnoho posluchačů. Více na http://nocbible.webnode.cz. (Andrea Hýblová)

Aleš Pištora 13. 05. 2014