Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Noc kostelů a jejich příběhy

I kostely mají své příběhy. "Představujeme obrazem a slovem kostely z rozličných koutů České republiky. Příběhy jednotlivých staveb jsou různé, společná je tu lidská snaha o jejich obnovu," říká Aleš Kozák, ředitel pořádajícího Institutu pro památky a kulturu, kterého k uspořádání výstavy vedla myšlenka na propojenost osudů společnosti, kostelů a lidí.

Návštěvníci a návštěvnice výstavy se prostřednictvím fotografií a textů seznámí s dřevěným kostelem svaté Kateřiny Alexandrijské v Hrabové obnoveným po velkém požáru v roce 2002, s kostelem Panny Marie v Dolních Kounicích, který je vzácným příkladem torzální architektury, s "kostelodomem" ve Švihově, centrem interkulturního dialogu Pražská křižovatka a dalšími.

Výstava doplňuje a časově navazuje na letošní ročník konference PRO památky, který se věnoval právě kostelům. "Snažili jsme se, aby výstava vyzněla jako kniha sestavená z dvanácti různých povídek, které popisují a vyprávějí osudy jednotlivých kostelů. Lidé se na výstavě mimo jiné dozvědí, jaké finanční náklady a další oběti vyžaduje obnova památek, a věřím, že pro některé to bude i motivací se do památkové obnovy osobně zapojit," doplňuje k idejím a cílům výstavy Aleš Kozák.

Vystavované fotografie si mohou návštěvníci výstavy odnést také domů v podobě kalendáře na rok 2011. Fotografie 12 kostelů s doprovodnými texty o jejich osudech si návštěvníci budou moci v Nymburce zdarma prohlédnout do 19. června 2011.

Noc kostelů je pozváním pro každého, aby bez ostychu a bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů a mohl obdivovat jejich duchovní a umělecké bohatství. Nepůjde však jen o setkání s krásou architektury či výtvarného umění a hudby, ale současně také s tím, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů a co už po dva tisíce let do kostelů přivádí věřící. Více na www.nockostelu.cz. (Aleš Pištora)

18. 05. 2011