Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Noc kostelů byla ještě úspěšnější než loni

Jelikož bylo mnoho programů určeno dětem, začínalo se leckde již v odpoledních hodinách. Ještě než vyzváněním zvonů kostelů pražské arcidiecéze byla v 18.00 hodin Noc kostelů oficiálně zahájena, v mnoha kostelech již děti soutěžily, účastnily se výtvarných dílen či shlédly divadelní a jiná představení. Mnoho dětí se také podílelo na programech jako účinkující ve sborech či divadelních představeních.

Jako již tradičně byl největší zájem o kostely v centru Prahy, kde jsou soustředěny ty nejkrásnější církevní stavby, z nichž mnohé mají staletou historii. Celkem bylo během Noci kostelů otevřeno 119 chrámů v Praze a 103 církevních staveb mimopražských. Velké množství návštěvníků využilo možnost vystoupat na věže kostelů zpřístupněné mimořádně právě v rámci Noci kostelů. Veliký zájem byl o klášterní kostely, kde měli návštěvníci navíc možnost nahlédnout částečně také za klauzurní mřížku řeholníků a poznat něco z toho, jak žijí. Organizátoři v jednotlivých farnostech a sborech pečlivě počítali vstupy. Konečné číslo poprvé překročilo sto tisíc návštěvníků a zastavilo se na číslovce 100 544.

Kromě koncertů duchovní hudby, komentovaných prohlídek a rozličných expozic návštěvníci překvapivě vyhledávali také místa ztišení a meditace. Lidé mohli obdivovat starobylost klášterních knihoven, prohlédnout si liturgická roucha či poznávat křesťanské symboly. V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pozdravil návštěvníky pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. V Příbrami se debaty zúčastnil biskup Václav Malý.

Noc kostelů byla pozváním pro každého, aby bez ostychu a bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů a mohl obdivovat jejich duchovní a umělecké bohatství. Nešlo jen o setkání s krásou architektury či výtvarného umění a hudby, ale současně také s tím, co bylo inspirací pro jejich stavitele a co už po dva tisíce let do kostelů přivádí věřící. Návštěvníci velmi oceňovali vstřícnost organizátorů a především kněží, kteří byli k dispozici promluvit s kýmkoli, kdo projevil zájem.

Nevšední radost neskrývali nejen ti, co do kostelů přišli jako návštěvníci, ale ani samotní organizátoři. Zejména u malých sborů a často zapadlých a zapomenutých kostelíků a modliteben na středočeském venkově se už o této noci rodilo přesvědčení, že za rok se této akce zúčastní znovu. V roce 2013 bude Noc kostelů 24. května. Více na www.nockostelu.cz. (Aleš Pištora)

02. 06. 2012