Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Noc kostelů na poutních místech

Noc kostelů na Svaté Hoře začíná i letos výstupem po svatohorských schodech se svícemi v rukách. Organizátoři počítají s účastí samotného Arnošta z Pardubic, který je podle legendy autorem slavné sošky Panny Marie Svatohorské. Děti ho budou moci pozorovat při práci, ale také pro sošku Panny Marie navrhnout vlastní šatičky. Nově budou v klášterním refektáři spolu s vzácnými šaty Panny Marie Svatohorské vystavena i slavnostní kněžská roucha. Ve svatohorském parku se pak uskuteční noční křížová cesta se svícemi, při níž zazní originální, pro tuto příležitost komponovaná hudba. Zazní také „Troj koncert“ tří pěveckých souborů – Svatohorského chrámového sboru, Komorního sboru dr. Vladimíra Vepřeka a Příbramské filharmonie.

Rovněž bude letos poprvé do programu zařazen jakýsi mediální most mezi třemi příbramskými kostely - dvěma katolickými a sborem Církve Československé husitské - v jehož rámci se budou návštěvníci společně modlit za město Příbram a jeho obyvatele. Zpřístupněna bude také tak jaké loni krápníkové kaple, kde bude probíhat celovečerní adorace.

Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi postavená na místě, kde byl svým bratrem zavražděn sv. Václav, připravila kromě setkání se sestrami z Apoštolátu sv. Františka také komentovanou prohlídku s názvem „Tajemství chrámu“. V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude sloužena mše svatá a proběhne setkání se sestrami z Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul. Program bude zakončen modlitbou za národ u Palladia země české.

V kostel Panny Marie Vítězné v Praze čeká na návštěvníky kromě výkladu o poselství Pražského jezulátka v dějinách a v dnešní době či přednášce o křesťanské mystice také „Půlnoční setkání s anděly“. Půjde o multimediální projekt, který propojí výtvarné umění (výstava andělských obrazů Vladimíra Obra) s hudbou a zpěvem (operní pěvkyně Markéta Mátlová). Úvodní slovo bude mít bratr Jan Poříz.

Prvním mezi kostely pražské arcidiecéze je samozřejmě katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Návštěvníci svatovítského chrámu se mohou těšit na varhanní koncerty v podání dómského varhaníka a ředitele kůru Josefa Kšici, na komentované prohlídky, či literární čtení, kdy budou vybrány úryvky z děl české literatury 19. a 20. století, která hovoří o katedrále. Zazní tedy verše R. M. Rilkeho, V. Nezvala, G. Apollinaira či próza Jana Nerudy. Program zakončí ve 23.40 hodin noční požehnání pražského arcibiskupa Dominika Duky.

Noc kostelů je pozváním pro každého, aby bez ostychu a bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů a mohl obdivovat jejich duchovní a umělecké bohatství. Nepůjde však jen o setkání s krásou architektury či výtvarného umění a hudby, ale současně také s tím, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů a co už po dva tisíce let do kostelů přivádí věřící. Více na www.nockostelu.cz. (Aleš Pištora)

 

25. 05. 2011