Vyhledávání Menu

Noc kostelů opět očekává tisíce návštěvníků

Křesťanské farnosti a sbory na území pražské arcidiecéze otevřou své kostely zájemcům o křesťanství, o sakrální architekturu či jiné duchovní umění. Letos se Noc kostelů koná v pátek 29. května a naváže na ní festival křesťanství „Dny víry“.

„Věřím, že na Noci kostelů je nejsilnější víra lidí, kteří zdarma a navíc s nevídaným nadšením a radostí otevírají své kostely, kapličky a modlitebny, aby v nich představili sami sebe. Ježíš Kristus není přítomen pouze v modlitebním prostoru, ale především mezi těmi, kdo se schází v jeho jménu. Tak jako Bůh otvírá své srdce člověku, ať hledající naleznou otevřená srdce všech, kteří se nazývají křesťany,“ říká o Noci kostelů pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Noc kostelů přiblíží návštěvníkům křesťanství jako životní inspiraci a víru jako základní rys lidské existence. Představí rozmanitost křesťanských církví a náboženského vyjadřování. Chce prezentovat kostely jako důležitou součást společenského života. Zpřístupněny budou zdarma některé běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Noc kostelů je založena na dobrovolné spolupráci farností, sborů, církevních obcí, řádů a dalších křesťanských církevních společenství. V loňském roce se do Noci kostelů zapojilo více než 1400 kostelů. O mimořádném zájmu veřejnosti svědčí i více než 450 000 návštěvnických vstupů. Více na www.nockostelu.cz.

Dny víry jsou ekumenický projekt, který se uskuteční v Praze od 30. května do 6. června letošního roku. Na mnoha místech v centru i okrajových částech Prahy se uskuteční přednášky, koncerty, výstavy, duchovní programy, ale i filmový festival či programy pro děti a rodiny. Na projektu, který navazuje na již zavedenou Noc kostelů, se společně podílí cca 70 farností, sborů a křesťanských církví, které si dosud připravily více než 250 bodů programu. Více na www.dnyviry.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 06. 05. 2015