Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Noc kostelů se blíží

Chrámy pražské arcidiecéze otevírají své brány a zvou každého, aby během Noci kostelů bez ostychu a bez zábran mohl nahlédnout do uměleckého a duchovního bohatství, které kostely skrývají. Program v jednotlivých kostelech začíná vyzváněním zvonů. Lidé se mohou těšit na prohlídky jinak zcela nepřístupných prostor zvonic, sakristií či klášterních refektářů. Jsou připraveny desítky koncertů, návštěvy krypt či podzemních kaplí se svícemi, ale také chvíle ke ztišení a modlitbě.

Noc kostelů v pražské arcidiecézi není jen otevřením bohoslužebných prostor. Jak na dnešní tiskové konferenci řekl pražský arcibiskup Dominik Duka, jde o to představit také život kostela. Tím je podle arcibiskupa Duky bohoslužba, slovo, zpěv a hudba. „Noc kostelů není jen otevření budov, ale i noc, kdy se více otevře církev jako společenství lidí, kteří žijí se svými spoluobčany. Je to vlastně příležitost k vzájemnému poznání, abychom měli k sobě ve dne blížeji,“ dodal pražský arcibiskup.

V mnoha jazycích je slovo kostel jak arcibiskup Duka připomněl společné jak pro chrám, kde je uctíván Bůh, tak pro společenství, které tato úcta spojuje. Otevřít kostel představuje vstřícnost místní farnosti, jejích členů vůči sobě navzájem, ale také vůči světu. Jde vlastně o jakýsi happening, kdy lidé vstanou večer od televize a jdou se projít do města, aby něco zažili, aby se setkali s přáteli a poznali místa, která neznají, aby objevili něco nového.

A co se tedy konkrétně nabízí? V pražské katedrále, kterou pravděpodobně během noci navštíví také pražský arcibiskup Dominik Duka, to budou mezi jinými varhanní preludia v podání varhaníka a ředitele kůru Josefa Kšicy nebo čtení o českých patronech. Zpřístupněn bude např. kostel Panny Marie Andělské u kláštera kapucínů na Hradčanech, kde proběhnou komentované prohlídky kláštera, sakristie, rajského dvorku a meditační zahrady. U sv. Jiljí je pro noční návštěvníky připraven koncert vážné hudby a prohlídka chrámu s výkladem.

Na Svaté Hoře u Příbrami mohou návštěvníci absolvovat sestup do krápníkové kaple sv. Maří Magdalény, ve Vraném nad Vltavou bude možné vyslechnout neobvyklé hudební aranžmá varhan a saxofonu.

Noc kostelů rozhodně nezapomíná na děti. Kupříkladu v kostele Panny Marie Sněžné si mohou děti ve výtvarných dílnách vytvořit z hedvábného papíru sněhovou vločku, v kostele sv. Vavřince v Praze-Jinonicích je připraven program s názvem "Škola zvoníka od svatého Vavřince", kdy bude možné si vyzkoušet, jak se zvoní. (ap)

25. 05. 2010