Vyhledávání Menu

Noc kostelů ve svatovítské katedrále


Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha nabídne během Noci kostelů, která se letos koná v pátek 10. června, velmi bohatý program. Kromě prohlídky svatovítské zvonice, koncertu dómského varhaníka Josefa Kšici a Vratislava Kříže, to bude také koncert Jaroslava Svěceného a Jitky Navrátilové.


62797

Foto: Roman Albrecht / Člověk a víra


Varhanní koncert nabídne díla Césara Francka a Antonína Dvořáka. Jaroslav Svěcený (housle) v doprovodu Jitky Navrátilové (cembalo) zahraje kromě své kompozice „Chrámová fantasie“ také Sonátu č. 4 d moll Antonia Vivaldiho, či Sonátu č. 5 Jean-Marie Leclaira anebo Sonátu č. 12 „La Folia“ Arcangela Corelliho.

Zajímavý program však není pouze ve svatovítské katedrále. Každá farnost či sbor, které se do projektu Noc kostelů zapojily, připravují svůj program představující množství koncertů, komentovaných prohlídek, návštěvy jinak nepřístupných prostor, modlitby či příjemná setkání. „Tato noc může být připomínkou velikonoční noci, noci osvobození a noci světla, která dává možnost nalézt a porozumět smyslu vesmíru a života každého z nás. Více vám poví architektura a umění, které po věky hovoří k návštěvníkům kostelů. Vašimi průvodci budou také samotní organizátoři, kteří vás uvítají a kterým jsem za jejich službu a spolupráci velmi vděčný,“ říká k Noci kostelů kardinál Dominik Duky. Vše, co se bude během Noci kostelů nabízet, bude zdarma. Připraveno je také několik novinek.

Pražská arcidiecéze se do mezinárodního ekumenického projektu zapojuje již sedmým rokem. Nejde v něm pouze o prohlídky sakrálních staveb, ale především o přiblížení duchovní a kulturní tradice vycházející z křesťanství. V roce 2014 se poprvé do Noci kostelů zapojilo všech 15 křesťanských církví, které jsou řádnými anebo přidruženými členy Ekumenické rady církví. V loňském roce se Noci kostelů zúčastnilo 1 483 kostelů a modliteben a v celé České republice bylo zaznamenáno téměř 500 000 návštěvnických vstupů. Více na www.nockostelu.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 06. 06. 2016