Vyhledávání Menu

Noc kostelů ve svatovítské katedrále zahájí houslista Jaroslav Svěcený

Křesťanské farnosti a sbory opět otevřou své kostely zájemcům o křesťanství, sakrální architekturu, či jiné duchovní umění. V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zazní v pátek 29. května 2015 od 19.15 hodin houslový koncert Jaroslava Svěceného. V 19.00 hodin návštěvníky Noci kostelů přivítá pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Noc kostelů přiblíží návštěvníkům křesťanství jako životní inspiraci a víru jako základní rys lidské existence. Představí rozmanitost křesťanských církví a náboženského vyjadřování. Chce prezentovat kostely jako důležitou součást společenského života. Zpřístupněny budou zdarma některé běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Noc kostelů je založena na dobrovolné spolupráci farností, sborů, církevních obcí, řádů a dalších křesťanských církevních společenství.

Noc kostelů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha představí projekt nových varhan. Stavba varhan pro svatovítskou katedrálu je jednou z nejvýznamnějších událostí v tisícileté historii tohoto nejdůležitějšího místa pro celé české dějiny. Záměr pořídit do katedrály nové varhany podpořili všichni držitelé klíčů od Korunní komory. Za účelem realizace nových varhan na západní kruchtě byl založen Nadační fond Svatovítské varhany.

Nový majestátní nástroj bude v jistém smyslu definitivní tečkou za dostavbou katedrály. Dosavadní, vlastně provizorní, Mölzerovy romantické varhany na Wohlmutově kruchtě jsou zvukově dostačující pouze pro starou část. Od dostavby katedrály proto byly učiněny již tři neúspěšné pokusy postavit nový nástroj, který by zvukově zaplnil prostor celé dostavěné katedrály. Pro tento účel vystavěný velký novogotický kůr nad hlavním vchodem s rozetou se však dosud nepodařilo využít. Více na www.svatovitskevarhany.com a www.nockostelu.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 26. 05. 2015