Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Noc kostelů zahájí vyzvánění zvonů

Počty zvonů v kostelech a zvonicích jsou velmi různé. Podle arcidiecézního kampanologa Petra Váchy je však možné říci, že v průměru připadají na jednu zvonici asi dva zvony. Vyzvánět během Noci kostelů ovšem nebudou jen zvony 1372 kostelů, které se projektu v celé republice účastní, ale také některé další. Mimo jiné opět zazní všech sedm zvonů katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha nebo mnohé zvonkohry, z nichž ty nejznámější jsou zvonkohra na Loretě a v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Organizátoři Noci kostelů letos kladou větší důraz na samo křesťanství a duchovní rovinu. Samozřejmě i letos budou připraveny komentované prohlídky, koncerty, workshopy či divadelní představení. Zpřístupněny budou některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Přesto organizátoři chtějí zdůraznit, že význam této akce není pouze společenský a kulturní, ale i náboženský. „Noc kostelů má přiblížit křesťanství těm, kdo chtějí poznat Boha. Tak jako Bůh otvírá své srdce člověku, ať hledající naleznou otevřená srdce všech, kteří se nazývají křesťany,“ říká pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Noc kostelů je pozváním pro každého, aby bez ostychu a bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů a mohl obdivovat jejich duchovní a umělecké bohatství. Nepůjde však jen o setkání s krásou architektury či výtvarného umění a hudby, ale současně také s tím, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů a co už po dva tisíce let do kostelů přivádí věřící. Více na www.nockostelu.cz. (Aleš Pištora)

23. 05. 2013