Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Noc s apoštoly víry

„Dlouho jsme zvažovali, jaké texty číst a rozjímat, a volba nakonec padla na ty novozákonní epištoly, ve kterých se o víře nejvíce píše. Každé Boží slovo je pro naši víru důležité, ale je možné najít místa, která se k víře explicitně vyjadřují,“ říká farář P. Zdenek Wasserbauer. Po loňské Noci žalmů bylo vybráno 13 listů z Nového zákona, jejichž autory jsou apoštolové Pavel, Petr a Jakub a k nim byl přiřazen také List Židům.

Noci s apoštoly víry zahájí P. Michal Němeček, vikář pro pastoraci. Poté se u ambonu vystřídá na 88 čtenářů. Předpokládaný konec bude ve 2.15 hodin. Stále je možné se přihlásit k četbě nebo jen přijít a naslouchat. Více na http://nocsapostoly.webnode.cz. (Aleš Pištora)

28. 05. 2013