Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Noc žalmů u Nejsvětějšího Srdce Páně

Letos poprvé zazní během jediné noci v Praze celá starozákonní Kniha žalmů. O všech 150 žalmů se podělí 62 čtenářů, kteří se vystřídají v sedmi hodinových blocích. Na závěr každého bloku doprovodí meditativní ráz celé akce hudební skladby pro varhany a housle, ale také varhanní improvizace. Lidé budou mít také možnost napsat si vlastní žalm a ty nejzajímavější z nich budou k přečtení na webu farnosti.

Pozvání přijal i herec a režisér Jaroslav Achab Haidler a tak se posluchačům dostane příležitosti uslyšet některý z žalmů v jeho originále hebrejsky. Proč považuje takový projekt za důležitý, zdůvodňuje parafrází z Žalmu 42: „Jako jelen prahne po tekutých vodách, tak prahne člověk (zejména dnes, kdy skoro nic neplatí) po slovu které neuhýbá“.

Noc žalmů je určena všem, kdo by se chtěli na závěr pracovního týdne na chvíli zastavit a zaposlouchat se do slov z knihy, která patří k základům evropské kultury. Noc žalmů navazuje na projekt Bible24, který v České republice proběh již třikrát jako česká verze v Evropě běžné Nonstop četby Bible. Sesterský projekt Noc žalmů je zcela originálním projektem, který vznikl v Brně v roce 2010.

Žalmy jsou starobylou sbírkou zhudebněné poezie. „Je to prastará poezie velmi zemitého rázu. Mluví ze srdce každému člověku, ať se raduje a tančí, ať vyhledává ticho srdce nebo touží mocně vyslovit hloubku své bolesti a beznaděje. Žalmy přesvědčí každého člověka, že se umí modlit, když neutíká od sebe,“ říká dr. Jaroslav Brož, biblista Katolické teologické fakulty UK. Žalmy bývaly doprovázeny hrou na nástroj jménem psaltérium a odtud pochází jejich název „žalmy“. Více na http://noc-zalmu.srdcepane.cz. (Andrea Hýblová)

15. 05. 2012