Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Noční setkání se třemi světicemi

Pásmo slova (duchovní i světské texty) a hudby (gregoriánský chorál a varhany), které pořádá společnost Psalterium ve spolupráci se Společností pro duchovní hudbu, je rozděleno do osmi čtvrthodinových částí, mezi kterými je možno přijít i odejít. První z nich tvoří úvodní slovo P. Vojtěcha Eliáše. Vstup volný.

Klášterní liturgie vymyslela již před staletími formu, jak se přiblížit k tomu, co přesahuje běžné vnímání člověka. Je to uměřené střídání slyšeného slova, slova o událostech dávno minulých, a následující vhodně vybrané hudby (zpěvu), který dá příležitost a rytmizovaný čas k zažití a prožití slyšeného. Od pradávna je toto tak řečené matutinum provozováno v tichu nočních hodin. I oblíbené pořady Violy mívaly často tuto formu.

Proto se organizátoři pokusili zrealizovat podobné setkání se slovem a hudbou i v nočním osvětleném kostele sv. Mikuláše na Malé Straně. Téma k němu udaly tři pozoruhodné a dávno mrtvé ženy, jejichž životy ovlivnily jejich současníky i následující generace natolik, že byly prohlášeny za svaté a které si všechny připomínáme v polovině listopadu. Svatá Anežka Česká (13.11.), svatá Alžběta Uherská (17.11.) a sv. Cecilie, patronka hudby (22.11.).

„Slovem i hudbou (gregoriánským chorálem v podání ženské chorální scholy) se pokusíme vniknout do doby, ve které žily. Promyslet i prožít. Zda si návštěvníci odnesou nostalgickou touhu po časech dávno minulých, nebo si naopak začnou o to více vážit doby současné, to už bude zaležet jen na nich samotných“, říká jeden z organizátorů Jiří Kub. (Jiří Kub)

18. 11. 2010