Vyhledávání Menu

Manželství je víc než kus papíru

Národní týden manželství, který letos proběhne 8.–14. února je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity, které připomínají, že manželství nemusí být nudné a nikdy není pozdě na to, udělat něco zajímavého. Motem letošního ročníku je konstatování, že "Manželství je víc, než kus papíru".

Myšlenka uspořádat v týdnu kolem svátku sv. Valentina velkou kampaň, která by nejen manželským párům, ale i celé společnosti připomněla, že manželství je vzácnou hodnotou a je třeba o něj pečovat, se zrodila v roce 1996 ve Velké Británii. Zakladatel a zároveň ředitel Národního týdne manželství – Richard Kane – prý byl ohlasem velmi překvapen. V současné době kampaň probíhá v dalších osmnácti zemích světa. Česká republika se k iniciativě připojila v roce 2007. . Aktivity probíhající v rámci Týdne manželství jsou každoročně zveřejňovány na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz. Tradičně mezi nimi nechybí ani Pouť ke sv. Valentinu, kterou pořádá Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Pouti na Vyšehradě

K založení valentinské poutní tradice na Vyšehradě byl opravdu mimořádný důvod. Na podzim roku 2002 při prohlídce starého depozitáře kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla byly nalezeny čtyři barokní monstrancové relikviáře. Patrně pocházejí z původní barokní výzdoby kostela. Do Čech je z Itálie s velkou pravděpodobností přivezl Karel IV. Relikviáře byly nepoškozené, jen trochu poznamenané neodbornými opravami. Při jejich restaurování se přišlo na to, že jeden z nich ukrývá cenný poklad – skoro celou lopatkovou kost sv. Valentina. Na lopatce byla totiž restaurátory objevena tzv. autentika, to je malý proužek se jménem světce. Podle odborníků je vyšehradský ostatek asi největším z těch, které se dostaly za hranice Itálie. Vyšehradská kapitula se rozhodla navázat na barokní tradici, a tak se od roku 2003 v bazilice sv. Petra a Pavla okolo svátku sv. Valentina pořádá poutní bohoslužba. Při ní jsou vystavovány ostatky světce, jehož památku si zatím připomínali víc v zahraničí. Od roku 2009 je pouť ke sv. Valentinu spojená s duchovní obnovou pro zamilované.

Sv. Valentin

Svatý Valentin podle legendy podporoval mladé dvojice, které chtěly založit rodinu, a vyzýval mladé muže, aby neopouštěli své ženy a neodcházeli do války. Mučednickou smrt si vysloužil také tím, že odmítl klanět se pohanským bohům. Byl popraven 14. února 269. Někdy bývá ztotožňován s biskupem v Terni, významným misionářem. Na jeho přímluvu docházelo k nevysvětlitelným uzdravením. Za Aureliova pronásledování byl uvězněn a mučen. Byl sťat tajně pravděpodobně roku 268. Uvádí se, že oba muži byli pohřbeni u cesty Via Flaminia vedoucí z Říma. Podle křesťanské tradice je Svatý Valentin patronem zasnoubených dvojic, šťastného sňatku, lásky, zamilovaných, mladých lidí, ale i výrobců pohlednic a blahopřání.

Dnes je Valentin spíš synonymem romantiky, ale i ta se musí ve vztahu pěstovat, stejně jako přátelství, komunikace, odpuštění a radost. A tak, ať už se do manželství teprve chystáte, anebo už jste svoji, nebojte se zkusit ve valentinském týdnu zvláštním způsobem investovat do svého vztahu, který si to určitě zaslouží. (jš)

 

Ludmila Pivoňková 04. 01. 2016