Vyhledávání Menu

Závěrečná zpráva biskupské synody o rodině

V Římě skončila 25.října 2015 XIV. řádná biskupská synoda o rodině. Tématem bylo „Povolání a poslání rodiny v církvi a v současném světě“. V sobotu 24. října schválilo 270 biskupů závěrečný dokument synody dvoutřetinovou většinou. Českou biskupskou konferenci zastupoval královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál.

Závěrečnou zprávu biskupské synody o rodině v češtině najdete zde.

Tématu synody se podrobně věnuje rubrika webu Národníhe centra pro rodinu zde.

Ludmila Pivoňková 18. 11. 2015