Vyhledávání Menu

Nová kniha o sv. Václavu a jeho pomníku


Arcibiskupství pražské vydává knihu Aleny Ježkové s názvem „Svatý Václav a jeho pomník“. Uvedení nové knihy se koná 13. června 2016 od 18.00 hodin v Juditině věži (Mostecká 1, vstup knihkupectvím).  Součástí večera bude autorské čtení, promítání archivních fotografií a autogramiáda.


62793


Publikace představuje českého národního patrona na pozadí legend i věrohodných historických faktů, sleduje proměny jeho kultu v tisícileté historii a popisuje více než tři desítky let trvající peripetie vzniku pomníku na Václavském náměstí se zaměřením na jeho tvůrce Josefa Václava Myslbeka. Samostatná kapitola představuje charisma pomníku ve 20. století, v němž působil jako „mytické shromaždiště“, kde se lidé scházeli i přes zákaz totalitních režimů. Text doprovodil doslovem kardinál Dominik Duka OP. Kniha je bohatě vybavena současnými i archivními fotografiemi. Vydalo ji Arcibiskupství pražské. Autorkou této výjimečné knihy je renomovaná spisovatelka Alena Ježková (Tichá srdce, České nebe, Karel IV., Prahou kráčí lev, Praha babka měst aj). (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 06. 06. 2016