Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Nová prezidentka Hnutí fokoláre byla včera zvolena

Castel Gandolfo (I): Maria Voce, jedna z nejbližších spolupracovnic Chiary Lubichové, je novou prezidentkou Hnutí fokoláre. Byla zvolena téměř jednohlasně v pondělí 7. 7. 2008 v Castelgandolfu generálním shromážděním Hnutí. Novým viceprezidentem se stal Giancarlo Faletti, dosud spoluodpovědný za Hnutí v Římě.

Po úmrtí Chiary Lubichové dne 14. 3. 2008 prožívá Hnutí fokoláre volbou Marie Voce a Giancarla Falettiho novou etapu své historie – zodpovědnost za Hnutí tímto krokem přechází od zakladatelky Chiary Lubichové a prvních fokolarínů do rukou nové generace. Ve svých prvních slovech nová prezidentka prvním fokolarínům především poděkovala za důvěru, s jakou tento přechod provázeli, a vyjádřila "jistotu, že v nich má nejbližší spolupracovníky."

Úloha nové prezidentky bude samozřejmě odlišná od té, kterou více než šedesát let zastávala Chiara Lubichová. Ona sama několikrát hovořila o tom, že "ji nenahradí jedna osoba," ale "skupina osob" – generální rada spolu s prezidentkou a viceprezidentem, aby bylo vždy zaručeno charisma jednoty.

Maria Voce se narodila v Ajello Calabro 16. 7. 1937. Hnutí poznala v roce 1959 a čtyřicet čtyři let žije v komunitě fokoláre. Vystudovala teologii a církevní právo a v posledních letech se věnovala aktualizaci všeobecných stanov Hnutí. Patří mezi zodpovědné za "Společenství a právo", tj. síť odborníků a vědců v oboru práva, která nedávno vznikla v rámci Hnutí fokoláre. Je také členkou Školy Abba, interdisciplinárního studijního centra. Má přímou zkušenost v oblasti ekumenismu a mezináboženského dialogu, protože žila deset let (1978-1988) v Turecku, kde měla úzký kontakt s pravoslavným patriarchou z Konstantinopole i se současným patriarchou Bartolomějem I., s představiteli dalších křesťanských církví a s muslimy.

Giancarlo Faletti se narodil v Asti (Piemonte) 14. 9. 1940 ve venkovské rodině. Tatínek byl dělník a maminka, která měla velké sociální cítění, byla v domácnosti. Ačkoli vyrůstal v prostředí, které nemělo blízko k církvi, dozrálo v něm rozhodnutí angažovat se mezi mládeží i v křesťanském volontariátu, aby byl nablízku tomu, kdo trpí a žije v nouzi. V devatenácti letech byl okouzlen ideálem bratrství a jednoty v prostředí hnutí a v pětadvaceti letech dochází k rozhodnutí darovat se Bohu ve fokoláre. Po dokončení studia ekonomie pracoval v bankovnictví. Kromě Říma byl také odpovědný za hnutí v Janově a v Latiu. Kněžské svěcení přijal na počátku svého působení v Římě.

První volby generálního shromáždění, které tvoří 496 delegátů z pěti kontinentů, probíhaly v sobotu 5. 7. a vyžádaly si zastavení pro reflexi a prohloubení společenství. V pondělí dopoledne, během prvního volebního zasedání, byla nová prezidentka zvolena téměř jednohlasně a viceprezident v první volbě dvoutřetinovou většinou hlasů, jak vyžadují stanovy. V příštích dnech bude pokračovat volba poradců. 

Převzato z ČBK.
08. 07. 2008