Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Nová revue "Cesty katecheze"

Časopis bude nabízet přístupy podporující katechezi, která chce být pro lidi nejenom přínosná, ale i přitažlivá, bude reagovat na situace a problémy, které se dlouhodobě vyskytují v praxi, zprostředkovávat poznání a osvědčené zkušenosti od nás i ze zahraničí a poskytovat konkrétní podněty pro různé katechetické a vzdělávací aktivity přiměřené situaci v našich farnostech.

Časopis chce nabízet nové cesty na základě pokoncilního pojetí obnovené katecheze, podle nových poznatků pastorální teologie a jejích pomocných oborů a pastoračních postupů, které odpovídají pokoncilnímu pojetí evangelizace.

Informace naleznete na stránkách www.cestykatecheze.cz

Kontakt: Ing. Mgr. Marie Zimmermannová (šéfredaktorka): zimmermannova@diecezehk.cz nebo redakce@cestykatecheze.cz, tel.: 737 215 335, 495 063 420.

(aj)

04. 03. 2009