Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Nové číslo revue Salve se věnuje sv. Kateřině Sienské

Sienská mystička provokovala neobvyklostí svého života, extrémností své zbožnosti, nekompromisními postoji, které však byly neseny mimořádnou vírou a především láskou k církvi. To vše nakonec obracelo její zavilé kritiky na její stranu, zajistilo jí uznání jejích děl a bylo symbolicky završeno jejím prohlášením za Učitelku církve. Světice, uctívaná jako druhá zakladatelka dominikánského řádu, která si v mladém věku, navzdory svému nízkému původu a nevzdělanosti, získala úctu papežů a králů, tak slouží jako stále živá a inspirující postava (nejen) církevních dějin. V této dynamické perspektivě ji zachycuje i nové Salve.

Vedle historického úvodu do života Kateřiny Sienské a především způsobu, jakým byla vnímána svými současníky (K. Čadková), zde nalezneme objevnou studii o její originální ekleziologii (L. Grundman OP), článek o vášnivých diskuzích, které provázely její stigmatizaci (A. B. Romagnoli), studii o dramatické cestě k jejímu prohlášení Učitelkou církve na pozadí vývoje tohoto titulu jako takového (G. Berceville OP), apoštolský list papeže Pavla VI., jímž byla za Učitelku prohlášena, studii o jejím místě v kázání Jana Jeronýma, který byl prvním Čechem, který o ní pojednává (J. Stejskal) či edici jednoho Kateřinina dopisu francouzskému králi. Číslo doprovází obrazy Patrika Hábla, z nichž některé byly instalovány během postní doby v kostele Nejsv. Salvátora v Praze. Více na http://salve.op.cz. (Martin Bedřich)

24. 05. 2013