Vyhledávání Menu

Nově pokřtění se setkají s pražským arcibiskupem

Letos na Bílou sobotu bylo v kostelích pražské arcidiecéze pokřtěno 330 dospělých. Ve čtvrtek 23. dubna 2015, na svátek sv. Vojtěcha, se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha koná od 18.00 hodin jejich setkání s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP.

Počet křtů dospělých je už několik let víceméně stejný. Křty dospělých se konají tradičně na Velikonoce při obřadu sobotní vigilie. Ročně se křtí v katolických kostelích pražské arcidiecéze kolem 2 800 lidí, většinou jde o děti do jednoho roku. O křty v dospělosti mají zájem zejména lidé s vysokoškolským vzděláním a studenti. Tradičně je jich proto velký počet pokřtěn v pražské akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora. Letos to bylo 66 dospělých.

Na křest se lidé v dospělosti připravují jeden až dva roky. Záleží na zvycích jednotlivých farností. Po přijetí iniciačních svátostí (křtu, biřmování a eucharistie) následuje období mystagogie, které trvá přinejmenším po celou velikonoční dobu. V ní novokřtěnec (neofyt - z řeckého „neophytos“ – čerstvě vyrašený, nově narozený) vniká do hloubek tajemství svátostí, které přijal, a učí se z jejich síly žít. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 20. 04. 2015