Vyhledávání Menu

Nové zvony v Kolíně požehná kardinál Meisner

Chrám svatého Bartoloměje v Kolíně získá tři nové zvony. V neděli 23. listopadu 2014 během bohoslužby od 10.00 hodin je požehná kardinál Joachim Meisner z Kolína nad Rýnem. Zvony jménem sv. Prokop, sv. Florián a sv. Jan Křtitel hasiči do konce roku zavěsí do zvonice, aby mohly zvonit spolu se dvěma staršími zvony již během Vánoc.

„Domluvím s hasiči, aby nové zvony do konce roku v rámci cvičení vytáhli na věž. Zvonit budou už koncem roku, určitě během Vánoc. Naopak dolů spustí zvon, který se vrátí do kostela sv. Víta v Zálabí,“ říká kolínský farář Libor Bulín. Kostel sv. Víta v Kolíně - Zálabí byl během války přidělen německému lazaretu, a tak se podařilo po dohodě s německým kaplanem jeden jeho zvon uchovat pro chrám sv. Bartoloměje. Ten se nyní vrátí. „Letos po desetiletích spustíme také hodiny, takže budou ukazovat a odbíjet čas a doufám, že do konce roku se začne i zvonit,“ dodává P. Bulín.

Do chrámové zvonice vystavěné v roce 1504 mistrem Bartošem nově přibydou zvony sv. Jan Křtitel (tón ais1, hmotnost cca 400 kg, průměr cca 88 cm), sv. Prokop (tón dis2, hmotnost cca 200 kg, průměr cca 69 cm) a sv. Florian (tón cis2, hmotnost cca 270 kg, průměr cca 76 cm). Všechny tři pocházející ze zvonařské dílny Rudolfa Pernera v Pasově a jsou zatím umístěny v Mlynářské kapli. V sobotu je požehná kardinál Meisner, který se ještě před tím v pátek zúčastní konference o katedrálách v Praze a v Kolíně nad Rýnem a který bude v sobotu v pražské katedrále sv. Víta sloužit mši svatou ke cti sv. Cecílie.

Tak jako tomu bylo i v jiných kostelích, vzaly původní zvony kolínského kostela sv. Bartoloměje za své během dvou světových válek. Ze soupravy šesti zvonů ulitých v pražské dílně mistra Jana Václava Kühnera se nedochoval žádný. V současnosti se ve věži nachází renesanční zvon „Kohoutek“ (1610), pocházející údajně z kolínského popraviště, „Bartoloměj a „Jan Pavel“ zhotovené roku 2000 dílnou Rudolfa Pernera. Výčet zvonů v současné době završuje „Václav“ (1562) a „Sanktusník“ (1730), provizorně přenesené z kostela svatého Víta na kolínském Zálabí.

Zvonice byla postavena pro dva zvony, které předtím narušovaly svým pohybem stabilitu severní věže kostela. Původně zvonici zakončovala jehlancová střecha. Roku 1724 na ni byla osazena barokní makovice s věžičkou. Z iniciativy děkana Antonína Formandla byl roku 1728 ze severní věže do nejvyššího podlaží zvonice přenesen středověký orloj. V roce 1796 byl orloj bohužel zničen požárem, spolu se zvony i krovy. Koncem 18. století byla zvonice obehnána ochozem a opatřena nízkou bání.

Chrám svatého Bartoloměje v Kolíně, jeden ze čtyř kostelů katedrálního typu u nás, patří k nejstarším gotickým kostelům v Česku, od roku 1995 je národní kulturní památkou. Letos zde končí oprava všech kaplí. Od začátku oprav v roce 1999 už investice přesáhly 78 milionů korun, dalších asi 15 milionů si vyžádají. Opravě každé památky v chrámu předchází přibližně dvouletý výzkum. Stavba kostela započala po povýšení Kolína na královské město králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1253. Chrám za vlády Karla IV. poničil požár, byl poškozen i při třicetileté válce. Vyhořel i v roce 1869, poté jej v duchu historicismu přestavěl Josef Mocker. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 19. 11. 2014