Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce

"Novéna je devítidenní příprava na nějakou slavnost nebo událost… (je to) ucelený čas věnovaný modlitbám, vhodné četbě a úvahám zaměřeným k tématu očekávané slavnosti. Máme se v ní duchovně připravit a otevřít vstříc tomu, co anebo kdo k nám přichází," stojí v úvodu brožury, která byla vydána jakou součást duchovní přípravy na návštěvu papeže Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26.-28. září 2009.

Slovo "novéna" pochází z latinského označení pro číslovku "devět". Vzorem pro všechny novény v církvi bylo očekávání Kristem slíbeného Ducha sv. po Ježíšově videtelném odchodu po jeho nanebevstoupení. Apoštolové shromážděni ve večeřadle očekávali spolu s Pannou Marií  "po devět dní" naplnění Kristova příslibu. Obsahem pobožnosti na každý z devíti dní od 8. září, svátku Narození Panny Marie, do 16. září, památky české světice sv. Ludmily, je četba Písma svatého, zamyšlení nad biblickým textem a úryvek z promluv papeže Benedikta XVI.

Jak ve své předmluvě píše olomoucký arcibiskup Jan Graubner, novéna je "vyvrcholením duchovní přípravy." Předseda ČBK též vyjadřuje naději, že brožura "kromě bohatých plodů modlitby přinese bližší poznání Svatého otce a pomůže osvojit si pravidelnou a častou modlitbu."

Jednotlivé výtisky brožury si můžete koupit za cenu 30,- Kč na každém biskupství nebo v prodejnách Karmelitánského nakladatelství. Objednávky nad 10 kusů přijímá nakladatelství Poustevník na adrese Kateřina Vysloužilová, Rooseveltova 49, Praha 6, e-mail: k.poustevnik@seznam.cz, tel.: 737 420 804. Případní zájemci si text mohou stáhnout zdarma v přiloženém souboru.

Převzato z TS ČBK.

01. 09. 2009