Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Novinkou svatováclavských oslav bude modlitební most

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP ve své výzvě spolubratrům kněžím píše: „Letos poprvé se v předvečer Národní svatováclavské pouti, ve chvíli, kdy z Pražského hradu jsou do Staré Boleslavi se všemi poctami vezeny ostatky svatého knížete Václava, spojí věřící celé země ve společné modlitbě. Sejděme se všichni tam, kde jsme doma, zvláště na místech připomínajících svatého Václava, rodiny, sousedé, staří s těmi nejmladšími, ale i věřícími s nevěřícími – za vyzvánění zvonů vytvořme modlitební most s prosbami za národ, za jeho příznivou budoucnost, za překonání nebezpečí, které dnes spočívají především v nás samých.“ Kromě zvonů a společné modlitby má v tento okamžik zaznít také Svatováclavský chorál a česká hymna.

Právě kolem 19.00 hodin bude z bran Arcibiskupského paláce vyjíždět prezidentský vůz označený českou vlajkou s relikvií sv. Václava. Slavnostní převoz svatováclavské relikvie do Staré Boleslavi v doprovodu čestné jednotky motocyklů Hradní stráže a s poctami, které jsou běžně vzdávány pouze hlavě státu, se stal již tradicí. Symbolizuje význam osobnosti knížete Václava jako dědice země české a jeho odkazu i historické sepětí Staré Boleslavi s Pražským hradem, sídlem panovníků.

Do Staré Boleslavi relikvie sv. Václava přijíždí v 19.50. Její příjezd bude očekávat arcibiskup pražský Dominik Duka OP spolu se staroboleslavskou kapitulou a věřícími. Za zvuku zvonů bude relikvie přenesena do baziliky sv. Václava, vnesena do starobylé románské krypty sv. Kosmy a Damiana a instalována na oltáři. Poté od 20.00 hodin následuje slavnostní svatováclavský koncert se svatováclavským čtením a nešpory. Více na www.staraboleslav.com. (Aleš Pištora)

 

Společná modlitba českého národa za vlast:

Bože, Otče nás všech,

děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko

- naši krásnou a úrodnou vlast.

Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal

chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.

Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné

vůdčí osobnosti všude, kde chybí.

Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov

a veď nás, abychom žili

ve vzájemném porozumění a každý na svém místě

po vzoru sv. knížete Václava

zodpovědně konali svůj úkol.

Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

Další podněty k modlitbě za vlast nalezenete zde: http://ps.apha.cz/modlitba-za-narod-27-9-2011

20. 09. 2011