Vyhledávání Menu

Novinky z rekonstrukce na Svaté Hoře

 

48054

 

Operativní stavebně historický průzkum v areálu stále probíhá.

V basilice probíhají práce na technických instalacích a současně na nových žulových podlahách.

Ve dvoře ambitů probíhají práce na novém štětovém dláždění, dokončuje se odvodnění. V budově proboštství jsou stále prováděny technické instalace. V části 2.NP a části l.NP jsou prakticky hotové štuky a připravují se výmalby. Současně na vybraných nálezech probíhá jejich odborná restaurátorská oprava.

Na náměstí je dokončena nová betonová opěrná zeď, nyní již z části překryta nově skládaným kyklopským zdivem. Základ pro morový sloup dokončen, osazena první linie stupňů.

Na Svatohorském schodišti probíhá ze spodní části výmalba, současně jsou vyměňovány části střešní krytiny, která je místy významně degradována.

Požární vodovod je nyní již zcela vykopán, položen nový rozvod.

 

5. října 2015

Foto: TDI a Archiv STO

Fotogalerie k Novinkám z rekonstrukce na Svaté Hoře


Předchozí zprávy o rekonstrukci na Svaté Hoře v novinkách stavebního odboru.


48092

Anna Pincová 05. 10. 2015