Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Novoroční koncert u kapucínů

Alikvótní zpěv, kterým se sbor Spektrum zabývá, spočívá ve schopnosti rozeznět kromě základního tónu také tón částkový (tedy tón, který zní spolu se základním a tvoří barvu zvuku). Zpěvák tak zpívá dva různé tóny současně. Při troše treninku se může naučit zpívat dvouhlasně každý. I nejjednodušší alikvotní zpívání je fyzicky velmi příjemné, rezonance vysokých tónů prostupují celé tělo a vyvolávají zvláštní a s něčím jiným těžko srovnatelné pocity. Historickou kolébkou tohoto způsobu zpěvu je východní Asie. V oblastech Mongolska, Tuvy a Tibetu je alikvotní zpěv již po staletí součástí lidové kultury a i meditačních náboženských obřadů.

Dívčí katolická střední škola byla založena již v roce 1990 jako jedna z prvních církevních škol v polistopadové éře na základě originálního výchovného a vzdělávacího projektu. Zřizovatelem je Arcibiskupství pražské a v České republice jsou celkem čtyři školy tohoto typu. Škola je přednostně určená pro dívky bez studijních předpokladů s handicapy zdravotními, mentálními a sociálními – děvčata z dětských domovů, z diagnostických ústavů, s neúplným či zcela nefunkčním rodinným zázemím. Pro přijetí ke studiu nehraje vyznání či příslušnost k církevnímu společenství žádnou roli, podstatná je otevřenost pro výkon pomáhajícího zaměstnání – většina absolventek obdrží akreditované osvědčení Pracovník v sociálních službách a Všeobecný sanitář. (Aleš Pištora)

Více na www.alikvotnispektrum.cz a www.divciskola.cz.

03. 01. 2011