Vyhledávání Menu

Novostavba - Farní centrum v Praze - Petrovicích

 

43685

NOVOSTAVBA - FARNÍ CENTRUM U KOSTELA SV. JAKUBA STARŠÍHO  PRAHA – PETROVICE

Petrovice byly připojeny k Praze v šedesátých letech 20. století a v následujících desetiletích vyrostlo okolo malé malebné obce několik sídlišť panelových domů. V centru původní zástavby je malý kostelík sv. Jakuba, již románsko-gotického původu, na ostrohu nad potokem Botičem. K bohoslužbám jej užívá jedna z nejmladších českých farností. Byla pražským arcibiskupem založena  12.1.1996 pro narůstající společenství, dříve spravované ze sousední vsi. Útulný kostelík a vztahy, v něčem podobné venkovským, jsou lákavé jako protiklad anonymity v blízkých velkých bytových blocích. Po letech sociálních aktivit v provizorním  zázemí nevyhovujícícho domečku, který se podařilo zakoupit s parcelou blízko kostela, farnost směřuje k vytvoření podmínek pro pastoraci, sociální aktivity i bydlení duchovních vybudováním nového farního centra. Navržený objekt, tvarem připomínající původní domek se sedlovou střechou, nabízí: sál pro až 40 osob při rozsazení okolo stolů, klubové prostory pro setkávání dospělých i dětí, pro farní úřad i pro bydlení. Pro rodiče s dětmi i pro ostatní se v klidovém prostoru mezi farním centrem a kostelem nabízí možnost relaxace, her, rozhovorů... Rozměr připravované stavby je skromný, ale variantním využitím nabízí i možnosti pořádání drobných kulturních akcí, komorních koncertů, výstavek atp. Také může být útulným prostředím pro rodinné a jiné slavnosti, např. svatby. V kombinaci s velkým společenským sálem nedalekého domu občanské vybavenosti Městské části Praha – Petrovice tak bude v centru zdejší zástavby k dispozici zázemí pro kulturní aktivity různých rozměrů. Městská část výstavbu nového farního centra vítá a podporuje. Veřejné akce farnosti jsou v Petrovicích integrální součástí společenského života této městské části.  K farnosti Petrovice patří i další část Prahy 15: Horní Měcholupy. Celkový počet obyvatel farnosti je asi 18 000. Populace sídlištní zástavby je v průměru velmi mladá a dynamická. Do petrovické farnosti stále přicházejí noví obyvatelé, kteří hledají duchovní zázemí, bohoslužby a mezilidské vztahy.  

Stav realizace stavby k 15. 7. 2015:

Stavíme na vlastním pozemku, stavební povolení nabylo právní moci 23. 7. 2014, došlo však k prodlení s dosažením povolení k vjezdu. V té době proběhl archeologický průzkum. Stavba reálně zahájena demolicí dne 24. 11. 2014. Hned v počátku stavby však byla, bohužel, zjištěna vada projektové dokumentace – kolize konstrukcí s klenbou historického sklepa, kvůli které musela být část projektu přeřešena a zajištěna změna stavebního povolení. Po dořešení dalších z hlediska realizace kritických detailů byla stavba v plném rozsahu rozvinuta od 24. 3. 2015. V polovině července 2015 je hrubá stavba vyzděna do úrovně stropu nad druhým nadzemním podlažím a před dokončením bednění pro betonáž jeho stropu – podlahy podkroví. Současně probíhá koordinace a jí vyvolané úpravy částí projektu pro zajištění dodávek finálních výrobků – oken, dveří, sanity, světel, obkladů a podobně. Cílem všech zúčastněných je dokončení díla ještě v roce 2015. Předpokládaný náklad vlastní realizace stavby (bez pozemku, projektu a vybavení) je včetně DPH do 20 mil. Kč.        

43706

 

Ing. J. Jelínek 15. 7. 2015

 

Anna Pincová 16. 07. 2015