Vyhledávání Menu

Novotvar v historickém jádru

Platforma Dominikánská 8 pořádá 6. listopadu 2013 od 19.30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) druhý diskusní večer na téma památkové péče. Hovořit budou Rostislav Švácha, Josef Pleskot a Benedikt Mohelník OP.

Druhé setkání nad problematikou památkové péče v barokním refektáři u dominikánů se zaměří na několik zcela konkrétních příkladů nových architektonických počinů v cenných historických objektech či celých souborech, které na začátku představí prof. Rostislav Švácha. Do následné debaty se připojí architekt Josef Pleskot a teolog Benedikt Mohelník OP. Debatující se pokusí přiblížit jaká dilemata, obtíže a rozdílné názory proti sobě stojí, jaké protichůdné principy a ideová východiska leží v pozadí někdy tak rozdílných stanovisek.

Prof. Rostislav Švácha je český historik umění, teoretik architektury, pedagog, mimo jiné autor vlivné knihy Česká architektura a její přísnost, přední odborník na architekturu 17. až 21. století. Architekt Josef Pleskot, v současné době známý především přeměnou Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, má za sebou nejednu vyhranou, ale i prohranou „bitvu“ s českými památkáři. Provinciál českých dominikánů Benedikt Mohelník OP je iniciátorem platformy Dominikánská 8 a hlavním hybatelem obsahové, ale i architektonické obnovy kláštera u Sv. Jiljí, který leží v samotném historickém jádru Prahy. Zpracovatelem projektu je právě AP atelier Josefa Pleskota. Debatu moderuje Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK. Více na www.dominikanska8.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 05. 11. 2013