Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Nový kaplan německých katolíků v Praze představí svou knihu

Uvedení knihy, která nese název „Setkání s koncilem. Osobnosti II. vatikánského koncilu“ (Dem Konzil begegnen. Prägende Persönlichkeiten des II. Vatikanischen Konzils) proběhne v němčině. Autor knihy bude hovořit o druhém vatikánském koncilu, kterým se katolická církev vydala na cestu moderní doby. Nejen papežové, římská kurie a biskupové světové církve, ale i proslulí teologové a myslitelé usilují o nové perspektivy. Kniha pojednává celkem o 37 osobnostech koncilu.

P. Dr. Martin Leitgöb, který studoval teologii a církevní dějiny ve Vídni, Innsbrucku a Římě, je od září letošního roku duchovním správcem německojazyčné katolické obce v Praze. Narodil se roku 1972 v dolnorakouském Waldviertelu poblíž česko-rakouských hranic. Do Prahy přišel v roce 2011 na základě svého zájmu o vztahy mezi německy mluvícími zeměmi a českým národem a od samého počátku usiloval osvojit si český jazyk. Svým řeholním společenstvím byl rovněž pověřen duchovní péčí o bývalý redemptoristický kostel sv. Kajetána na Malé Straně.

Společenství německy mluvících katolíků v Praze bylo založeno na počátku 90. let minulého století a skládá se z rodin i jednotlivců, kteří pocházejí z Německa, Rakouska a Švýcarska a v Praze jsou zaměstnáni. Kromě toho sem přicházejí i německy mluvící věřící české národnosti. Bohoslužby slaví toto společenství každou neděli v 11.00 hodin v kostele sv. Jana na Skalce. Od prosince se budou konat mše svaté v německém jazyce i každou sobotu ve 12.00 hodin v kostele sv. Kajetána. Ty mají oslovit především turisty.

K úkolům P. Martina Leitgöba patří i kontakt s různými jinými německy mluvícími institucemi a organizacemi, v neposlední řadě i s německým evangelickým společenstvím. P. Leitgöb je přesvědčen, že „společenství křesťanů v zahraničí plní důležitou funkci tím, že nabízí domov každému, kdo žije daleko od své vlasti, ale je užitečné i tím, že tvoří důležité mosty mezi různými zeměmi a kulturami.“ Více o německy mluvící komunitě katolíků na www.kathprag.cz.

Věřícím různých jazykových a národnostních skupin vychází pražská arcidiecéze vstříc. V Praze existuje už delší dobu polská a slovenská římskokatolická farnost. Kromě římskokatolické duchovní správy v německém jazyce existuje v Praze obdobná služba rovněž v angličtině, francouzštině, italštině, španělštině, portugalštině, polštině, vietnamštině, korejštině či albánštině. V mnoha kostelích se konají i pravidelné bohoslužby v latině, u sv. Jiljí v arménštině a v řeckokatolických chrámech ve staroslověnštině. (Aleš Pištora)

15. 11. 2012