Vyhledávání Menu

Nový liturgický prostor ve Slaném

V neděli 17. listopadu 2013 v 10.30 hodin vysvětí kardinál Dominik Duka OP nový oltář a požehná úpravě celého liturgického prostoru v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném. Dovrší tak základní etapu obnovy klášterního kostela, na které pracují bratři karmelitáni spolu s architekty Norbertem Schmidtem a Helenou Kohlovou.

Obnova vlastního liturgického prostoru v exponovaném historickém prostředí gotického kostela přestavěného v baroku slavným Giovannim Domenikem Orsim s jedinečnou stavbou Casy Sancty uprostřed dispozice prošla nebývale složitým procesem diskuse příslušných odborníků – teologů, památkářů, architektů a umělců. Výsledný tvar si klade za cíl sjednotit přednosti dané architektury a potřeby současného dynamického společenství mladých řeholníků a rodin s velkým počtem malých dětí. Klášter ve Slaném se během posledních dvaceti let navíc vyprofiloval jako vyhledávané místo pro individuální i skupinové rekolekce přitahující lidi všech generací nejen z pražské arcidiecéze.

Nečekaně složitý prostor nově vrcholí v nezvyklém oltáři z červeného corianu a lehkém pulpitu, citlivým a zároveň sebevědomým uchopením původního smyslu historické podstaty bývalého františkánského kláštera. Jako výmluvný šperk umocňuje vyznění prostoru nový precesní kříž z průzračného masivního skla, který navrhl přední český umělec Václav Cigler společně s architektem Michalem Motyčkou. Péče o zahojení jizev na hlavním barokním oltáři, které tu zanechalo vandalství komunistického režimu, se ujal známý český malíř Patrik Hábl.

Během slavnostní liturgie mimo jiné posílí domácí hudební scholu i atypické provedení litanií v podání skladatele Slavomíra Hořínky. Nutno dodat, že celá rehabilitace liturgického prostoru by se nemohla uskutečnit bez zkušeností s působením současného umění a architektury v Akademickém kostele Nejsv. Salvátora v Praze, které iniciuje spolu s otcem Tomášem Halíkem Centrum teologie a umění při KTF UK. Komentovaná prohlídka a neformální setkání s architekty a umělci, kteří se obnovy liturgického prostoru účastnily, se uskuteční po drobném občerstvení v 14.00 hodin v kostele. (Pavel Pola OCD)

Aleš Pištora 12. 11. 2013