Vyhledávání Menu

Nový oltář pro kostel Pražského Jezulátka


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP posvětí v neděli 18. října 2015 při slavnostní liturgii od 10.00 hodin nový oltář v kostele Panny Marie Vítězné. Nový oltář a ambón vznikl v dílně Otmara Olivy na Velehradě.


48344


Řád bosých karmelitánů slaví v tomto roce pětisté výročí od narození sv. Terezie z Avily, které vrcholí 15. října. K této významné události se komunita bosých karmelitánů v kostele Pražského Jezulátka rozhodla uskutečnit novou úpravu liturgického prostoru. Nový oltář a ambón vznikl v dílně Otmara Olivy na Velehradě a bude slavnostně posvěcen 18. října v 10.00 hodin kardinálem Dominikem Dukou. „Tato slavnost bude podtržena svatořečením Ludvíka a Zelie, rodičů sv. Terezie z Lisieux, které proběhne téhož dne na svatopetrském náměstí v Římě,“ dodává převor komunity karmelitánů u Pražského Jezulátka P. Petr Glogar.

Otmar Oliva je český akademický sochař, který se specializuje na tvorbu liturgických předmětů a úpravu chrámových prostor. Na Velehradě vybudoval ateliér a v roce 1985 také kovoliteckou dílnu. Jeho nejvýznamnější prací je výzdoba kaple Jana Pavla II. Redemptoris Mater, jejíž součástí je také papežský trůn, který je prvním papežským trůnem od dob Berniniho. Více na www.pragjesu.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 13. 10. 2015