Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Nový rok - nový Zpravodaj

Tématům, která Zpravodaj zpracovává, je nyní věnováno ne dvanáct, ale šestnáct stránek, což umožňuje mimo jiné hlubší ponor do problematiky a větší počet příspěvků. Pro vaši lepší orientaci v textu se Zpravodaj oblékl do kabátu barevného – jeho černobílou podobu doplnil odstín žluté korespondující s barvou prostředního pole znaku Arcibiskupství pražského.

Leden a tím i celý rok otevírá mariánská slavnost – o Marii, o působení Ducha svatého, ale i o tom, co naši arcidiecézi v tomto roce čeká, hovoří úvodník kardinála Vlka. Lednu jako měsíci modliteb za mír a za jednotu se věnuje článek P. Kamila Nováka CCN Životní povolání k jednotě. Uvádíme také informace o Týdnu modliteb za jednotu křesťanů a zveme na novoroční ekumenickou slavnost.

Od počátku roku se Česká republika ujímá předsednictví v Radě EU – tuto skutečnost velmi podrobně a mnohostranně komentují článek europoslankyně Zuzany Roithové či text Hany Pohořalé čerpající z myšlenek Chiary Lubichové.

Se slavností Zjevení Páně souvisí řada tříkrálových událostí – o té biblické se dočtete v článku P. A. Giraldy Cida, který je rovněž pozvánkou na Tříkrálový průvod Prahou. Lednovou tradicí je Tříkrálová sbírka Arcidiecézní charity Praha a Tříkrálový benefiční koncert.

Pokračuje také seriál rozhovorů s řediteli církevních škol, tentokrát na naše otázky odpovídaly ředitelky kladenských škol – MŠ Radost a ZŠ Maltézských rytířů.

Ve Zpravodaji najdete všechny tradiční rubriky (diáře biskupů, výběr z Act curiae, bohoslužby v médiích, termíny eucharistického výstavu, programy středisek arcibiskupství a farností, knižní novinky, historický kalendář či úmysly apoštolátu modlitby), ale i několik rubrik nových – přehled duchovních cvičení v daném měsíci v celé republice a dvě rubriky pro poučení: Průhledy do církevní češtiny a Co znamená ...

Doufáme, že naše novoroční změny pro vás budou příjemné, a přejeme vám, aby takové byly všechny změny, které přinese rok 2009!

redakce Zpravodaje

 

»» rubrika Zpravodaj pražské arcidiecéze

 


Zpravodaj pražské arcidiecéze připravuje

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
e-mail: arcizpravodaj@seznam.cz
tel: 220 181 754

26. 12. 2008