Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Nový velmistr křižovníků bude uveden do úřadu

Kongregace pro instituty zasvěceného života a pro společnosti apoštolského života jmenovala    P. PharmDr. Mgr. Josefa Šedivého, O.Cr. 48. velmistrem a generálem Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou dne 20. června 2011. Slavnostní uvedení do úřadu na dobu 6 let proběhne 14. září 2011 v 16.00 hodin v kostele sv. Františka z Assisi. V tuto chvíli jsou již všechna místa v kostele i na nádvoří obsazena. Křižovníci se dalším případným zájemcům omlouvají.

P. PharmDr. Mgr. Josef  Šedivý, O.Cr., se narodil 9. 7. 1967 v Košicích na Slovensku. Oba rodiče pocházejí z Moravské Nové Vsi. Má dva sourozence, staršího bratra a mladší sestru. V roce 1971 se rodina přestěhovala do Teplic. Zde vychodil základní školu a vystudoval gymnázium. Poté studoval farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Po skončení studia v roce 1990 nastoupil do teologického konviktu v Litoměřicích. Následně byl přijat do pražského kněžského semináře a tři roky studoval teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1994 vstoupil do Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou.

Po složení noviciátu a časných slibů dokončil studia na teologické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1997 přijal kněžské svěcení z rukou apoštolského delegáta Mons. Františka Václava Lobkowicze, O.Praem., biskupa ostravsko-opavského. V témže roce byl ustanoven farářem ve Věteřově a administrátorem v Želeticích u Kyjova, kde působil až do svého jmenování 48. velmistrem a generálem Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. (Aleš Pištora)

Více na www.krizovnici.eu.

07. 09. 2011