Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Nový velmistr řádu Křižovníků s červenou hvězdou

Dne 20. června 2011 jmenovala Kongregace pro instituty zasvěceného života a pro společnosti apoštolského života P. PharmDr. Mgr. Josefa Šedivého, O.Cr. 48. velmistrem a generálem Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou na dobu 6 let. Slavnostní uvedení do úřadu proběhne do třech měsíců od jmenování.

P. PharmDr. Mgr. Josef  Šedivý O.Cr., se narodil 9. července 1967 v Košicích na Slovensku. Oba rodiče pocházejí z Moravské Nové Vsi. Má dva sourozence, staršího bratra a mladší sestru. V roce 1971 se rodina přestěhovala do Teplic. Zde vychodil základní školu a vystudoval gymnázium. Poté studoval farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Po skončení studia v roce 1990 nastoupil do teologického konviktu v Litoměřicích. Následně byl přijat do pražského kněžského semináře a tři roky studoval teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1994 vstoupil do Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Po složení noviciátu a časných slibů dokončil studia na teologické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1997 přijal kněžské svěcení z rukou apoštolského delegáta Mons. Františka Václava Lobkowicze, O.Praem., biskupa ostravsko-opavského. V témže roce byl ustanoven farářem ve Věteřově a administrátorem v Želeticích u Kyjova, kde působil až do svého jmenování 48. velmistrem a generálem Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, jediný řád českého původu, se vyvinul z laického špitálního bratrstva, založeného roku 1233 sv. Anežkou Přemyslovnou (1211 - 1282) u kostela sv. Haštala v Praze. Roku 1237 povýšil papež Řehoř IX. bratrstvo na řád s řeholními pravidly. Od roku 1238 měl Řád již vlastní samosprávu. Po kratším pobytu u kostela sv. Petra na Poříčí se roku 1252 Křižovníci trvale usidlují u Juditina mostu, kde byl záhy vybudován klášter, špitál Svatého Ducha s kostelem sv. Františka. Z výhodné polohy konventu při důležité obchodní trase vyplývaly řeholníkům i jisté povinnosti (opevňovací práce, údržba mostu aj.). Pražský konvent se stal hlavním sídlem nejvyššího představeného. Po svém vzniku se řád rychle rozšířil na území Moravy, Slezska, Polska i Uher.

Hlavní patronkou řádu je jeho zakladatelka sv. Anežka Přemyslovna. Křížovníci spolu s ostatními si letos připomínají 800 let od jejího narození. Rok svaté Anežky má ukázat životní dílo i dějinný význam této mimořádné osobnosti naší historie, která se v mnoha směrech stala vzorem jednání i pro současnost. Během roku jsou pořádány výroční bohoslužby, koncerty, soutěže nebo vědecká konference. Svatoanežský rok bude zakončen unikátní výstavou s názvem "Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice", která bude v prostorách kláštera sv. Anežky České zahájena 25. listopadu 2011. (Lukáš Lipenský)

21. 06. 2011