Vyhledávání Menu

Nový vyšehradský probošt bude uveden do úřadu

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zve na nešpory spojené s instalací nového probošta Mons. Aleše Opatrného. Nešpory v neděli 1. března 2015 začínají v bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě v 18.00 hodin.

Královská kolegiátní kapitula zvolila Mons. Opatrného 78. proboštem této kapituly 23. ledna 2015 a volbu 28. ledna potvrdil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Podle starobylé tradice a ustanovení zakladatele kapituly se Mons. Opatrný, který vystřídal Mons. Antona Otteho, stal prvním prelátem České země.

Mons. doc. Aleš Opatrný (1944) vystudoval Fakultu strojní ČVUT, Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze – Litoměřicích a Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Roku 1974 byl vysvěcen na kněze a působil v duchovní správě v Plzni a Toužimi. Od roku 1991 do roku 2004 vedl Pastorační středisko Arcibiskupství pražského. O roku 2002 přednáší na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Roku 2009 se stal kanovníkem vyšehradské kapituly a v roce 2011 jej papež Benedikt XVI. jmenoval čestným prelátem Jeho Svatosti. Mons. Aleš Opatrný je autorem řady knih věnujících se pastorační péči.

Královskou kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě založil Vratislav 29. června 1070 jako protiváhu kapituly svatovítské. Pro neshody se svým bratrem Jaromírem, který byl pražským biskupem v letech 1068 – 1090, dokonce sám přesídlil z Pražského hradu na Vyšehrad. Kapitula s titulem capitulum peringigna (tj. velmi významná kapitula) byla potvrzena papežem Alexandrem II, ale jako exemptní (tj. vyňatou z jurisdikce biskupa a podřízenou přímo Svatému Stolci) ji vyhlásil papež Lucius II. roku 1144. Toto zvláštní postavení skončilo v 80. letech 18. století a dnes je podřízena pražskému arcibiskupovi.

Kapitula dnes pořádá nejrozličnější duchovní, kulturní a další akce. Mezi ty nejvýznamnější patří každoroční vzpomínková mše, která se za krále Vratislava slaví již od 11. století, či každoroční pouť snoubenců za sv. Valentinem, jehož relikvie je na Vyšehradě uložena. Dlouhou tradici má také slavnostní mše svatá v bazilice sv. Petra a Pavla u příležitosti Vzpomínky na všechny věrné zemřelé, na kterou vždy navazuje průvod se svícemi na Slavín. Více na www.kkvys.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 26. 02. 2015