Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Nový web Celostátního setkání animátorů seniorů

Od konce července jsou v provozu oficiální internetové stránky Celostátního setkání animátorů seniorů: www.animatori.cz. Na těchto stránkách naleznete aktuality a základní informace týkající se této akce, dále program  letošního roku, on-line přihlášku, foto a videogalerii z minulých ročníků, zvukové záznamy ke stažení nebo zajímavé odkazy.

Celostátní setkání animátorů seniorů se v tomto roce koná v Hradci Králové ve dnech 20.-21.11.2008. Zváni jsou všichni, kteří pracují se seniory na diecézní úrovni, ve farnostech, v charitních, sociálních i zdravotnických zařízeních, a také ti, kdo se o problematiku lidí v seniorském věku zajímají.

Přednášejícími na letošním setkání budou: prof. Květoslav Šipr; ThDr. Jaroslav Max Kašparů; Lucia Faltin MA (Cambridge, Velká Británie); PhLic. Kateřina Lachmanová a prof. Jaro Křivohlavý.

Převzato z TS ČBK.

(AJ)

21. 08. 2008