Vyhledávání Menu

NOVÝ WEB MANŽELSTVÍ.CZ


„Buďte pochváleni všichni, kdo jste vydrželi, překonali těžká období a nevzdali vztah, protože jste nám ostatním příkladem…“ čteme pro povzbuzení na webových stránkách manzelstvi.cz, které spravuje Pastorační středisko – Centrum pro rodinu. Nová aktualizace stránek byla spuštěna 8. prosince, v den zahájení Roku milosrdenství.


51663


Historie webu, který si klade za cíl kultivaci pohledu na manželství v pluralitním prostoru internetu, se začala psát v roce 2007, kdy Arcibiskupství pražské zakoupilo pro potřeby pastorace rodin doménu manzelstvi.cz. Stránky byly spuštěny 1. září 2008 a jejich návštěvnost za první rok přesáhla 25 tisíc kontaktů. Aktuálně jen během listopadu letošního roku web navštívilo přes sedm tisíc návštěvníků, denně okolo tří set.

Vlastní obsah stránek tvoří průběžně aktualizovaný souhrn článků, které byly doposud členěny podle témat a podle zdroje. Při prohlížení se návštěvníci zaměřují na texty, týkající se zásnub a svatby. Stránky však nabízejí širokou škálu dalších článků od citací církevních dokumentů přes krátké odborné statě po široký výběr textů pro povzbuzení a poučení. Stránky nejsou zaměřené na řešení problémů konkrétních tazatelů, to probíhá v rámci internetové linky pomoci help.vira.cz, ani na informační servis o pastoračních aktivitách pro rodiny.

Při přechodu na novou aktuálnější verzi došlo k úpravě struktury webu tak, aby uživatele lépe navedla k obsahu. K lepší orientaci poslouží věcný a autorský rejstřík i možnost vyhledávání v textu. Podařilo se zachovat veškerý obsah webu s možností dalšího rozvoje a doplnění nových témat, například vznikla nová rubrika manželská společenství, kde bude možné sdílet zkušenosti, náměty na programy i získat podněty pro rozvoj a podporu manželského společenství.

Další novinkou webu manzelstvi.cz je jeho nové logo a celková grafická proměna. Logo vyjadřuje nejen iniciálu M, ale i jednotu dvou – nové My, které uzavřením manželství vzniká. Koláž z fotografií v záhlaví, rovněž ve tvaru loga, naznačuje, že manželství není jen projektem mládí, ale celoživotní společnou cestou ke zralé lásce. Manželé jsou nositeli života, když s láskou přijímají děti. Autorkou loga i nové grafiky je Kateřina Kovářová ze studia Grafis. Grafickým prvkem se stala část loga – šipka, jež ukazuje na základní charakteristiky manželství. Láska, úcta, věrnost a plodnost byly zdůrazněny v záhlaví webu od jeho počátku – v nové úpravě zvou přímo k obsahu.

Logo také připomíná stan, vždyť manželství je bezpečný prostor, kde je možné zakusit stabilitu a blízkost. Zároveň evokuje výstup na horu, kterému se život v manželství mnohdy podobá. Spuštění nové aktualizace webu manželství v den zahájení Roku milosrdenství je víc než symbolické. Vždyť právě manželství a rodina jsou školou, ve které se učíme odpouštět a přijímat i se svými chybami a hříchy. Více na www.manzelstvi.cz. (Jana Šilhavá)

Aleš Pištora 08. 12. 2015