Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Nový web pro ministranty

Úvodem najdete trefné citáty od Svatého otce Benedikta XVI., milé povzbuzení od arcibiskupa Dominika Duky. V kalendáři najdete akce pro mladší i starší ministranty, můžete poznat některé aspekty služby u oltáře, přečíst si zajímavé články i úvahy, seznámit se s postavou sv. Tarsicia nebo shlédnout fotografie z minulých akcí. Budeme vděčni za vaše podněty i připomínky a věříme, že stránka pomůže všem služebníkům oltáře.

Není jistě náhodou, že oficiální spuštění je načasováno těsně po slavnosti sv. Václava, na začátku měsíce října, spojeného s postavou Panny Marie. Kéž Panna Maria, Matka ministrantů a sv. Václav, hlavní patron naší země, který sám přisluhoval u oltáře Páně, vyprosí všem Boží požehnání k jejich službě!

P. Benedikt Hudema, odpovědný za péči o ministranty v Arcidiecézi pražské

Více na http://ministranti.apha.cz.

11. 10. 2010