Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Nový zvon pro kostel v Radotíně

Až do nedávna byly na věži radotínského kostela z první poloviny 18. století zavěšeny zvony zapůjčené z kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Chotči. Dnes jsou však již zpět a místo nich bude umístěn zvon nový. Tento třísetkilový zvon je sponzorským darem radotínského rodáka a současně s ním bude zavěšen také zrestaurovaný zvon z roku 1707 zvaný „Poledník“.

Na slavnostní požehnání zvonu, které bude součástí poutní mše sv. celebrované pražským arcibiskupem kardinálem Miloslavem Vlkem, je kromě všech farníků a obyvatel Radotína pozván také starosta Městké části Praha 16 – Radotín Mgr. Karel Hanzlík. Obec totiž z jedné třetiny financovala umístění zvonu, opravu krovů a zabudování elektrického pohonu. Druhou třetinu financí potřebných pro zavěšení zvonu mezi sebou vybrali sami farníci a zbytek byl příspěvkem sponzorů.

Administrátor farnosti P. Zdeněk Skalický je spokojen, že může být tímto způsobem symbolicky zakončen Rok sv. Pavla. „Jsem rád, že se to tak sešlo“, říká. „Byla to hezká spolupráce, která kolem příprav vznikla. Sv. Pavel nás takovýmto způsobem spojil navzájem v naší farnosti.“ S pohledem upřeným na dílo firmy Manoušek, nejstaršího zvonařství v České republice, dodává: „Nejde jen o kus kovu, ale je v tom i srdce.“

Kostel v Praze – Radotíně zasvěcený sv. Petru a Pavlu byl postaven pravděpodobně již na konci 13. století, ale z původní stavby se dochovala pouze část presbytáře, navíc renesančně upravená. Hlavní části kostela, přestože poměrně jednoduché, jsou díla vrcholné barokní architektury z první poloviny 18. století. Svatostánek stojí na břehu Berounky u lávky pro pěší, která spojuje Radotín se Zbraslaví. U kostelní zdi se dochovalo několik pomníků z doby, kdy okolí kostela sloužilo jako hřbitov (cca do roku 1880). Dnes je kostel sv. Petra a Pavla kostelem farním a patří do Římskokatolické farnosti u kostela sv. Petra a Pavla Praha - Radotín ve II. pražském vikariátu. Bohoslužby se zde slouží pravidelně každou neděli v 8:30 a ve středu (letní čas: 18:00, zimní čas: 17:00) a také v pátek celoročně od 18:00 hodin. (ap)

22. 06. 2009