Vyhledávání Menu

Nový zvon pro Stříbrnou Skalici


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná 1. srpna 2015 v 10.00 hodin při mši svaté nový zvon v kostele sv. Jakuba Většího ve Stříbrné Skalici. Téměř po sto letech se lidem ze stříbrnoskalického sdružení podařilo nahradit zvon, který by zrekvírován za První světové války.


43759

Foto: www.propamatky.info

„Ve Skalici 18. listopadu (1916) sebrány dva zvony, velký sv. Václav a menší sv. Jan Nepomucký (v kostele sv. Jana Nepomuckého nad náměstím). V kostelíku v Rovné vojáci také zvony sebrali a zrekvírovali i zvony v sousedních osadách,“ píše se v pamětní knize obce Stříbrná Skalice. Téměř po sto letech bude na zvonici kostela instalován zvon nový, který nese název „Svatý Jakub Větší“. Pořízen byl z darů stříbrnoskalických farníků a návštěvníků kostela.

Do zvonice kostela sv. Jakuba Většího v Rovné ve Stříbrné Skalici bude zvon zavěšován zvoníkem Petrem Rudolfem Manouškem od 13.00 do 16.00 hodin. Po mši svaté od 11.30 hodin se bude konat beseda s kardinálem Dukou. Celodenní svatojakubské slavnosti zakončí koncert souboru „Musica Dolce Vita“ od 17.00 hodin. Žehnání zvonů uspořádalo Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj života stříbrnoskalecka, farnost Sázava – Černé Budy a obec Stříbrná Skalice.

Ve Stříbrné Skalici jsou dva kostely. Větší barokní kostel stojící nad obcí je zasvěcený sv. Janu Nepomuckému. Menší románský kostel uprostřed hřbitova na malém ostrohu u silnice k Sázavě je zasvěcený sv. Jakubu Většímu. Býval součástí tvrze hlídající sázavský brod při cestu na Prahu. Postaven byl na začátku 13. století. Podíl na stavbě a výzdobě je přisuzován benediktinskému opatu Božetěchovi (tomu, který za pokání, že neposlechl pražského biskupa, odnesl na zádech kříž ze Sázavy do Říma). Stavební prvky jsou totožné s benediktinským kostelem sv. Jakuba Staršího v Řezně. Více na www.svprokop-sazava.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 27. 07. 2015