Vyhledávání Menu

O Arcibiskupství

Arcibiskupská konzistoř
Organizační řád Arcibiskupství

 

Dne 30. dubna 1344 povýšil papež Kliment VI. bulou „Ex superne providentia maiestatis“ pražské biskupství založené v roce 973 na arcibiskupství. Sídlem arcibiskupa je Praha, sídelním kostelem katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Novým arcibiskupem byl v únoru 2010 jmenován Dominik Duka, který se funkce ujal 10. dubna 2010 při slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pomocnými biskupy jsou Václav Malý a Karel Herbst. Pražská arcidiecéze je nejstarší existující diecézí v České republice a metropolitní arcidiecézí České církevní provincie, k níž mimo ni náleží ještě diecéze českobudějovická, královéhradecká, litoměřická a plzeňská. Arcibiskup pražský je zároveň primasem, formální hlavou katolické církve v České republice.


43558

Arcibiskupská konzistoř

Arcibiskupská kurie (také konzistoř) je správní úřad biskupství, prostřednictvím kterého arcibiskup a jeho tým spolupracovníků spravují území arcidiecéze. Slouží k zajišťování duchovní správy, správě majetku a zpracovávání každodenní agendy. V řídící moci arcibiskupa se rozlišuje složka zákonodárná, výkonná a soudní. Zákonodárnou moc vykonává osobně arcibiskup a nemůže ji delegovat; výkonnou (administrativní) moc vykonává ve spolupráci s generálním vikářem a biskupskými vikáři, k moci soudní jsou mu nápomocni soudní vikář, ekonom, diecézní konzervátor a ředitelé jednotlivých odborů a středisek Arcibiskupství. Jmenování osob do úřadů v kurii je po konzultaci s kněžskou radou plně v moci Arcibiskupa. Kromě aparátu kurie má diecézní biskup i pomocné orgány, mezi které patří především kněžská rada, sbor poradců, také pastorační a ekonomická rada arcidiecéze a liturgická arcidiecézní komise.


43559

Organizační řád Arcibiskupství pražského

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vydává v souladu s příslušnými ustanoveními Kodexu kanonického práva (dále jen „CIC“) pro Arcibiskupství pražské jako úřad tuto směrnici, účinnou od 1. května 2015:

A) výkonné (zajišťují vlastní úkoly úřadu v oblasti pastorační, správní a soudní – kán. 469 CIC)

 

1          Arcibiskup (moc zákonodárná, výkonná a soudní)

1.1                   Generální vikář (moc výkonná)

1.1.1                           Klérus 

1.1.2                           Arcibiskupská kurie („konzistoř“)

1.1.2.1                                    Kancléřství

1.1.2.1.1                                             Archiv, spisovna, podatelna

1.1.2.1.2                                             Právní referát

1.1.2.1.3                                             Personální referát

1.1.2.2                                    Správa majetku

1.1.2.2.1                                             Finanční odbor

1.1.2.2.1.1                                                      Finanční účtárna

1.1.2.2.1.2                                                      Mzdová účtárna

1.1.2.2.2                                             Realitní odbor

1.1.2.2.3                                             Diecézní konzervátorské centrum

1.1.2.2.4                                             Restituční odbor

1.1.2.2.5                                             Lesní správa

1.1.2.2.5.1-N                                                  Polesí 1 – N

1.1.2.2.6                                             Investiční odbor

1.1.2.2.7                                             Referát fundraisingu

1.1.2.3                                    Stavební odbor

1.1.2.4                                    Provozní odbor

1.1.2.4.1                                             Oddělení Arcibiskupský palác

1.1.2.4.1.1                                                      Správa budovy

1.1.2.4.1.2                                                      Vozový park

1.1.2.4.1.3                                                      Stravování

1.1.2.4.2                                             Oddělení Thákurova

1.1.2.4.3                                             Oddělení Svatý Mikuláš

1.1.2.4.4                                             Referát informačních technologií

1.1.3                           Soudce in favorem fidei

1.2                   Biskupský vikář pro formaci a kulturu (moc výkonná – speciálně vymezená)

1.3                   Biskupský vikář pro vzdělávání a ekumenické vztahy (moc výkonná – speciálně               vymezená)

1.3.1                           Referát církevního školství

1.4                   Biskupský vikář pro pastoraci (moc výkonná – speciálně vymezená)

1.4.1                           Pastorační středisko

1.5                   Biskupský vikář pro diakonii (moc výkonná – speciálně vymezená)

1.6                   Soudní vikář (moc soudní)

1.6.1                           Metropolitní církevní soud

1.7                   Ekonom

1.7.1                           Odbor kontroly a metodiky

1.7.2                           Odbor plánování

1.8                   Diecézní konzervátor

1.9                   Odbor vnějších vztahů – tiskové středisko

 

B) poradní (poskytují arcibiskupovi a vedoucím výkonných složek odbornou podporu) – „P“

 

P1        Biskupská rada (kán. 473, § 4 CIC)

P2        Kněžská rada (kán. 495n CIC)

P3        Sbor poradců (kán. 502 CIC)

P4        Ekonomická rada (kán. 492n CIC)

P5        Pastorační rada (kán. 511n CIC)

P6        Liturgická komise

P7        Metodik informačních technologií

P8        Umělecko-technická rada

 

C) servisní (zajišťují pracovní a osobní zázemí arcibiskupovi a vybraným vedoucím výkonných složek) – „S“

 

S1        Sekretariát arcibiskupa

S2        Osobní sekretář arcibiskupa

S3        Ceremonář arcibiskupa

S4        Ostatní přímo podřízení arcibiskupovi

S5        Sekretariát generálního vikáře

S6        Sekretariát pomocného biskupa I     

S7        Sekretariát pomocného biskupa II

S8        Sekretariát Metropolitního církevního soudu


43560 

 

04. 09. 2015