Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

O Bibli a moderní kritice s Tomášem Petráčkem

Dramatický vývoj postoje katolické církve k otázce historicko- kritické metody nemá v moderních dějinách církve obdoby. Osciluje mezi jejím razantním odmítnutím jako nebezpečné hereze až po její přijetí v oficiálních dokumentech. Jak došlo k tak radikální změně názoru během devadesáti let? Proč působilo přijetí historickokritické metody tolik problémů církevním autoritám? Jak to souviselo s pojetím pravdivosti, neomylnosti a inspirací Písma svatého?

Téma dějin zápasu katolické biblické vědy o přijetí náročných vědeckých kritérií otevírá řadu dalších otázek: vztah církve a moderní doby, svoboda teologické a exegetické práce, způsob výkonu učitelského úřadu církve, vznik a výklad církevních dokumentů, otázku cenzury a autocenzury v církvi, ohrožení vlastní osobní víry vědeckým bádáním či otázku následků ignorování a popírání reálně existujících problémů. Vstup volný. Více na www.dominikanska8.cz . (www.dominikanska8.cz)

17. 05. 2012