Vyhledávání Menu

O české identitě na půdě Collège des Bernardins

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP spolu s prof. Tomášem Halíkem a pražskými dominikány diskutovali 2. prosince 2014 na pařížské Collège des Bernardins o moderní české identitě a jejím vztahu ke katolicismu. Českou skupinu přijal pařížský arcibiskup kardinál André Vingt-Trois a prof. Halík představil svou první knihu přeloženou do francouzštiny.

Letošní pařížské setkání bylo součástí kontaktů, které pražští dominikáni již několik let udržují s pařížským centrem pro dialog moderního světa a křesťanství Collège des Bernardins. V rámci úterních debatních večerů se kardinál Duka OP, doc. Petráček a dr. Grundman OP zamýšleli nad otázkou, jak má katolická církev působit v zemi, která svou identitu na rozdíl od ostatních středoevropských zemí do značné míry budovala vymezováním se vůči katolicismu.

Kardinál Duka ve své řeči vedle romanticko-nacionalistické formy oživování českého národa připomněl také katolickou formu národního obrození a snahu o nalezení jisté symbiózy mezi vyhraněnými pozicemi. Identita stavěná na heslu: „Tábor je náš program“ byla podle něho totiž v jistém okamžiku doplněna o svatováclavskou tradici. „V době svatováclavského milénia se prezident Masaryk smíří se sv. Václavem a představí ho národu jako ideál vzdělaného, sociálně cítícího, spravedlivého a statečného panovníka, který byl inspirací jak Husovi, tak Janu Amosu Komenskému,“ formuloval svůj pohled kardinál Duka.

Součástí pařížské cesty organizované provinciálem české provincie dominikánů Benediktem Mohelníkem OP byla rovněž návštěva vedení Collège des Bernardins v čele s Mons. Jérômem Beau, pomocným biskupem a generálním vikářem pařížské diecéze, který je pověřen problematikou vzdělávání a kultury. Kardinál Duka a jeho doprovod se také setkal s francouzským historikem a autorem obsáhlé publikace o Bílé Hoře Olivier Chalinem. Kardinál Duka tohoto významného francouzského historika, jenž se ve svém bádání intenzivně věnuje také českým zemím, pozval na další ročník kulturního a ekumenického projektu věnovaného obtížné látce bitvy na Bílé hoře – Bílá Hora 2015.

Ve čtvrtek večer, již bez kardinála Duky, který se musel vrátit do Prahy, se na Collège des Bernardins konala debata na téma nedávno do francouzštiny přeložené knihy Tomáše Halíka, jejíž český název zní „Vzdáleným nablízku“. Debaty se kromě jiných zúčastnil také francouzský bohemista Xavier Galmich, doc. Tomáš Petráček a Benedikt Mohelník OP.

Collège des Bernardins byla původně cisterciácká kolej ležící v centru Paříže, mnohými považovaná za nejkrásnější gotickou nekostelní stavbu ve městě. Na podnět kardinála Jeana-Marie Lustigera ji na přelomu tisíciletí opět získala církev, rekonstruovala ji a přeměnila v centrum vzdělávání, bádání a především dialogu moderního světa a křesťanství.

Specifikem tohoto projektu je skutečnost, že se pod jednou střechou setkávají a debatují lidé z církevního vědeckého světa (v CB má své sídlo teologická fakulta Ecole cathédrale), vědci z předních francouzských univerzit (hostujícím profesorem tu byl minulý rok např. René Girard) a lidé z oblasti kultury (pro kolej vytvořil speciální instalaci např. Claudio Parmiggiani). V koleji se pořádá vedle různých odborných přednášek a kurzů mnoho debat, konferencí a kolokvií a také výstav, projekcí a koncertů. Denně navštíví Collège des Bernardins přes tisíc lidí. (Aleš Pištora)

Přednáška kardinála Duky o české identitě

Aleš Pištora 05. 12. 2014