Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

O ekumenismu kriticky

Během večera, kterým bude provázet Pavel Mareš, zazní úvahy na témata: čeho se má vyvarovat dobrý ekumenismus, vztah k Tradici a k tradicím v jednotlivých církvích, ekumena a liturgie,  příklady dobré praxe a slepé uličky, ekumena ve společnosti a politice.

Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., je děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, filosof, překladatel (zejména díla Tomáše Akvinského), publicista (Perspektivy, bigbloger na Lidovky.cz) a v neposlední řadě milovník kaktusů. Autor řady popularizačních článků (např. Amen) i odborných studií, např.: Církev, dům Boží (2000), Křesťanská víra a racionalita: Filosofický přístup (2004) aj.

Doc. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D., je ekumenický teolog, systematicky se věnující otázce Petrova primátu a jeho postavení v lutersko-katolickém dialogu. Vystudoval filologii, je doktorem teologie na katolické a docentem teologie na evangelické teologické fakultě. Od roku 1983 působil jako evangelický farář v Chomutově, Domažlicích a Českých Budějovicích. Vyučuje ekumenickou teologii a teologickou antropologii na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Napsal: K rekonstrukci teologie po konci novověku (2008), Postkritický proud v současné angloamerické teologii (2009), Ekumenická metodologie Edmunda Schlinka a její aplikace na českou problematiku (2004) a Naslouchat teoložkám (2010).

Římskokatolická farnost v Praze 10 - Strašnicích připravila ve spolupráci s KDU v Praze 10 a Karmelitánským nakladatelstvím nový projekt věnovaný sociální nauce církve a sociálnímu rozměru křesťanství. Prostřednictvím volně přístupných přednášek a následných besed chceme nejen věřící, ale také všechny další zájemce seznamovat s tím, jakým způsobem inspiruje křesťanství společenskou komunikaci, veřejné dění i různé kulturní a sociální projekty či koncepty. Přednášky s besedou se konají obvykle první středu v měsíci od 19 hodin v Divadle Miriam (farní sál u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, Ke Strašnické 10, Praha 10 - Strašnice, 100 00). Více na http://i17-11.farnoststrasnice.cz. (Aleš Pištora)

10. 03. 2011