Vyhledávání Menu

O lásce a milosrdenství s Tomášem Akvinským


Centrum Dominikánská 8 pořádá ve středu 13. dubna 2016 od 19.30 hodin ve foyer barokního refektáře dominikánského kláštera (vstup Jilská 7a) debatu o milosrdenství a Tomáši Akvinském. Příspěvek Tomáše Akvinského k roku milosrdenství představí Karel Šprunk. Diskuzi bude moderovat Benedikt Mohelník OP.


59297

Sv. Tomáš na oltářním obraze v italském Ascoli Piceno, Foto: Wikipedia.org / Carlo Crivelli


Příspěvek Tomáše Akvinského k roku milosrdenství není vůbec bezvýznamný. Jeho Teologická suma nás vybízí, abychom si nejprve ujasnili, co se vlastně pod pojmem lásky a milosrdenství skrývá. O to účinněji je budeme moci nejen přijímat, ale i rozdávat.

Tomášova nauka o milosrdenství je předkládána jako podnět k úvahám v „roce milosrdenství“, jehož heslem je „Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.“ Milosrdenství jako vlastnost člověka je zajisté především věcí praktického jednání. Ale pro ty, kteří se snaží žít pro druhé lidi, je užitečné upřesnit si i teoreticky, co znamená jednat milosrdně. Svatý Tomáš Akvinský se věnuje tomuto tématu v druhé části Sumy, v traktátu o lásce. Dozvíme se, že k milosrdenství, které je jedním z účinků lásky, patří dobročinnost, částí dobročinnosti pak je almužna. Ta se však netýká jen tělesné, ale též duševní a duchovní nouze – je potřeba přispět bližnímu také radou, poučením a bratrským napomenutím. Milosrdenství v nauce svatého Tomáše tak dostává netušené rozměry. Více na www.dominikanska8.cz. (www.dominikanska8.cz)

Aleš Pištora 08. 04. 2016