Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

O lidskosti lidských práv

Základní lidská práva zřejmě nelze nikomu upřít. Přesto si lze na konkrétních příkladech uvědomit, jak je koncepce lidských práv problematická a jejich aplikace složitá. Do sporu v otázce pojetí lidských práv se dostávají skupinové zájmy, a dokonce i jednotlivá „práva“ navzájem. Základní politicko-právní rámec euroamerických společností vychází z křesťanství, čímž je nutně kladena otázka univerzality a individuálnosti lidských práv a jejich kulturních a náboženských souvislostí. Vždyť dodržování lidských práv není samozřejmostí ani v evropských demokratických systémech. Je proto vůbec legitimní prosazovat je v jiných kontextech? O těchto otázkách bude se svými hosty diskutovat historik Jiří Hanuš.

Debata se koná při příležitosti 500. výročí slavného kázání dominikána Antonia de Montesinos, který na ostrově Hispaniola (dnešní Haiti a Dominikánská republika) vystoupil na obranu domorodého obyvatelstva proti praktikám španělských kolonizátorů. Koncepce a vedení večera se ujal prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., z Filozofické fakulty MU v Brně. Jeho hosty budou Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský a předseda rady Iustitia et Pax při ČBK, prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc., z Fakulty humanitních studií UK a Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, asistent na Ústavním soudu ČR a vyučující na FSS MU v Brně. Více na www.dominikanska8.cz. (Aleš Pištora)

01. 12. 2011