Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

O perspektivách křesťanské demokracie

Tématem besedy, kterou bude moderovat Pavel Mareš, budou perspektivy křesťanské demokracie. Po nedávném volebním neúspěchu KDU-ČSL je to jistě téma velmi aktuální. Diskutující se chtějí mimo jiné zaměřit na otázky: Jaké jsou kořeny a výhledy křesťanské demokracie v naší zemi? V čem se liší české a moravské prostředí, jaké důrazy má křesťanská politika ve městech a jaké na venkově? V čem se KDU-ČSL ideově vymezuje vůči jiným stranám?

Věra Luxová je fyzioterapeutka, politička křesťanskodemokratické orientace, kandidátka strany KDU-ČSL v Pardubickém kraji při červnových sněmovních volbách. Michal Pehr je historik, pracovník Akademie věd ČR, odborník na meziválečné československé dějiny. Spoluautor a hlavní editor biografického slovníku Cestami křesťanské politiky.

Název projektu Iniciativa 17-11 (zkráceně I 17-11) vychází ze dvou zásadních myšlenek. Mottem pro poslání křesťanů ve světě se podle autorů projektu může stát věta z Janova evangelia – Jan 17,11: "Už nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu ..." Název má zároveň vyjádřit vděčnost za dar svobody, jenž nám byl Bohem znovu dán a který si symbolicky spojujeme s datem 17. 11. 1989.

Výchozí studijní inspirací projektu je Kompendium sociální nauky církve (česky vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008). Programovou koncepci tvoří ucelené tematické okruhy (např. bioetika, peníze a společné dobro), které jsou podrobněji probírány ve třech po sobě jdoucích přednáškách. Každé čtvrtletí tedy má mít jeden obsahový svorník. Teorie předložená v sociálních dokumentech církve je propojena s konkrétními příklady z praxe, na něž je kladen obzvláštní důraz. Přednášky a besedy jsou přístupné široké veřejnosti.

Přednášky s besedou se konají po celý rok 2009 první středu v měsíci od 19:00 v Divadle Miriam (farní sál u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00). Bližší informace na e-mailu: iniciativa1711@centrum.cz. (ap, www.farnoststrasnice.cz)

02. 06. 2010