Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

O pohledu španělské scholastiky na ekonomii

Pražská jarní přednáška Liberálního institutu se koná každoročně u příležitosti vydání stěžejního díla v oblasti společenských věd. V roce 2011 jde o dílo známého amerického filosofa argentinského původu Alejandra A. Chafuena "Faith and Liberty". Jeho autor byl hlavním řečníkem Pražské jarní přednášky. Předmluvu k českému vydání knihy, která vznikla ve spolupráci s Liberálním institutem, napsal pražský arcibiskup Dominik Duka. Spolu s primátorem hlavního města Prahy doc. Bohuslavem Svobodou také vystoupil se svou přednáškou.

Alejandro Chafuen, známý americký filosof argentinského původu, se v knize zabývá vznikem a vývojem západní civilizace, přičemž zdůrazňuje roli románského světa v 16. století a upozorňuje na podíl, který patří Španělsku a jeho univerzitám, především univerzitě v Salamance a v Alcalá de Henares. Kulturní a vědecký rozvoj tohoto období byl zakotven v tzv. druhé recepci díla sv. Tomáše Akvinského, kde ekonomie byla původně součástí etiky. Arcibiskup Dominik Duka ve svém úvodu říká, že „tato publikace dovoluje čtenáři propojit svět ekonomických a etických úvah od antiky až po dnešní dobu.“

Práce se věnuje výkladu scholastického přístupu k ekonomii, rozebírá názory španělských scholastiků (Dominga de Soty, Luise de Moliny, Martína de Azpilcuety, Francisca de Vitorii a dalších) na soukromé vlastnictví, veřejné finance, mzdy, úročení, peníze, obchod atd. S odkazy na Aristotela, Tomáše Akvinského, Adama Smithe nebo Ludwiga von Misese aj. vedle četných faktů odhaluje mnohé nečekané souvislosti ve vývoji ekonomie. „Vydaní Chafuenova vynikajícího díla je významnou událostí v historiografii ekonomického myšlení. Chafuenovo jasně a kouzelně napsané dílo je nejkomplexnější analýzou ekonomie španělských scholastiků,“ napsal v International Philosophical Quarterly ekonom Murray N. Rothbard. (Aleš Pištora)

 

02. 06. 2011