Vyhledávání Menu

O první uprchlíky se postará Charita


Charita Česká republika byla pověřena Ministerstvem vnitra, aby poskytla sociální asistence Syřanům, kteří 12. října 2015 přijíždějí do České republiky v rámci programu MEDEVAC. Charita podpoří Syřany také v jejich integraci, pokud se rozhodnout do Česka přesídlit natrvalo.


48339

Foto: Matthieu Alexandre (Caritas Internationalis)

Přímé práce s klienty se v rámci charitní sítě ujme Arcidiecézní charita Praha. Její úlohou je poskytnout asistenci, která zahrnuje tlumočení a zprostředkování kontaktu mezi pacientem a lékařským personálem. Během rekonvalescence Charita zajistí volnočasové aktivity a během celého pobytu bude pacienty provázet tak, aby jejich léčba probíhala hladce. Přesídlení malé skupiny Syrských uprchlíků probíhá na základě rozhodnutí vlády ČR. Projekt koordinuje Ministerstvo vnitra.

Pokud se syrské rodiny rozhodnou do České republiky přesídlit natrvalo, poskytne jim Charita podporu při integraci. Ta zahrnuje mj. sociální a právní poradenství, zprostředkování komunikace s úřady, asistenci při zajištění trvalého bydlení, přístupu k sociálním dávkám, zaměstnání a povinné školní docházce dětí, zajištění kurzu českého jazyka a integračního kurzu atd.

Arcidiecézní charita Praha je dlouhodobým partnerem Ministerstva vnitra, v programu MEDEVAC pacientům asistuje již od roku 2006. Pacienti v předchozích letech pocházeli například z Ukrajiny, Libye, Sýrie či Kambodži. S asistencí při integraci má tak Arcidiecézní charita Praha výrazné zkušenost. Jednak dlouhodobě provozuje sociální a právní poradnu, na kterou se ročně obrátí několik tisíc migrantů. Aktuálně poskytuje Arcidiecézní charita Praha asistenci při integraci skupině více než 150 Ukrajinců s krajanskou vazbou na Českou republiku.

„Naše asistence jednotlivcům a rodinám se vždy odvíjí od jejich individuálních potřeb,“ vysvětluje Světlana Porche, ředitelka Střediska Migrace Arcidiecézní charita Praha, „záleží na situaci, v níž se nacházejí, jejich očekávání a aspiracích. Proto u každého klienta nejprve zjišťujeme jeho potřeby a podle toho po dohodě s ním nastavíme individuální plán, který by naše asistence měla pomoci naplnit.“ (http://praha.charita.cz, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 12. 10. 2015