Vyhledávání Menu

O smrti, se kterou smířit nejde se

Akademie nejen pro seniory

Akademie nejen pro seniory vznikla v samotných začátcích Pastoračního střediska. Nesupluje setkávání seniorů ve farnostech, spíše si klade za cíl populární vzdělávání a všeobecný rozhled v teologických oborech, religionistice, biblistice, liturgice, ale také v historii, umění, ekologii apod.  Setkání se konají pravidelně každou 2. a 4. středu v měsíci v Pastoračním středisku (kostel sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice vždy od 9.30 do 11.00 hodin. Na cca hodinovou přednášku navazuje diskuze k danému tématu.
Do programu Akademie patří v adventní a postní době duchovní obnovy, které vedle krátkých zamyšlení nabízejí možnost přistoupit ke svátosti smíření a účasti na mši svaté. A dále výlety, kdy navštěvujeme zajímavá, často ne až tak snadno dostupná místa v Praze (např. Arcibiskupský palác, Arcibiskupský seminář, Klášter komunity Venio na Bílé Hoře, klášterní knihovnu u Františkánů apod.) tak i různá jiná nejen v pražské arcidiecézi. Letos to byl např. zámek v Bečově se vzácným relikviářem sv. Maura, premonstrátský klášter v Teplé a trapistický klášter v Novém Dvoře.
Na přednášky se nemusíte předem přihlašovat (výjimkou jsou výlety), stačí jen přijít, sednout si a poslouchat. Vstupné je dobrovolné.

Program říjen – prosinec 2016:
 26. říjen – P. Jan Houkal. O smrti, se kterou smířit nejde se.
 9. listopad – P. Ondřej Salvet. Milosrdenství, klíč křesťanského života.
 23. listopad – P. Vít Uher. Jak bránit a předávat dnes křesťanskou víru? 
 14. prosinec – P. Petr Beneš CSsR. Adventní duchovní obnova (9.30–12.30).

17. 10. 2016