Vyhledávání Menu

O spiritualitě naší doby

V rámci cyklu debatních večerů na téma technika versus člověk proběhne 14. listopadu 2013 od 18.00 hodin v kostele Nejsvětějšího Salvátora diskuse duchovních P. Karla Satorii a P. Jana Regnera SJ. Není podmínkou, aby účastníci byli z církevních kruhů, akce je otevřena široké veřejnosti.

Technologický vývoj se extrémně zrychluje. Přelomové vědecké objevy způsobily dalekosáhlé změny ve společnosti a vnímání jednotlivců. Žijeme v mnoha automatizovaných, často virtuálních systémech. Jak všudypřítomné technologie ovlivňují náš vztah ke světu, druhým lidem i naši spiritualitu? Závěrečná diskuse cyklu čtvrtečních večerů si dává za cíl prozkoumat tento vliv a zhodnotit způsoby, kterými nás užívání technologií vnitřně utváří a naznačit cestu pro spiritualitu dnešní technizované doby. Debatu pořádá Studentská rada FF UK a Akademická farnost Praha – Salvátor. Moderují Michal Ježek  a Petr Pospíšil.

Karel Satoria OCSO nedávno vydal knihu rozhovorů s názvem „Život je sacra zajímavej“. Tuto knihu otázkami a nadhozenými tématy provází Marek Vácha. Satorie zde mluví o tom, že deset let v trapistickém klášteře ho naučilo mnohem víc než jen naslouchat tichu, naučilo jej především umět život, umět svůj čin, porozumět zadání svého života. Kniha je strhujícím uvedením do kontemplativní modlitby, do mystiky v tom nejkrásnějším slova smyslu a myšlenkově vychází z Terezie z Avily, Jana od Kříže, Josefa Ratzingera a mnoha dalších. Přes závažnost obsahu je kniha napsána nečekaně uvolněně a lehce, s vtipem, občasnou břitkou ironií i zemitým slovníkem. (www.salvator.farnost.cz, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 12. 11. 2013